Mobility Package zo goed als begraven na stemming Europees Parlement

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De commissie Transport van het Europees Parlement vergaderde vandaag over drie rapporten die de basis moeten vormen voor de finale onderhandelingen met de Europese Raad van Transportministers over het Mobility Package (mobiliteitspakket). Die rapporten bundelen amendementen en voorstellen over drie thema’s: rij- en rusttijden, met ondermeer het al dan niet toelaten van het cabinekamperen (van Wim Van de Camp, EVP); detachering (Merja Kyllonen, Noords Groen Links); en cabotage (Ismail Ertug, S&D).

Aan de stemming ging een forse lobbying vooraf van enerzijds de chauffeursbonden van de ETF, die vrezen voor meer sociale dumping in geval van verdere liberalisering, en anderzijds de voorstanders van een forse versoepeling van de regels, zoals de expediteurskoepel Clecat, de Oost-Europese werkgevers en sommige verladers.

De twee eerste rapporten (rij- en rusttijden en detachering) werden weggestemd. Enkel Ismail Ertug (cabotage) haalde zijn slag thuis. Dit betekent dat de impasse nu waarschijnlijk totaal is.

Crisisoverleg

Onmiddellijk na de stemming zijn de coördinatoren van de politieke fracties in vergadering gegaan om te overleggen hoe het verder moet. Zij moeten beslissen of de drie rapporten ondanks de tegenstemmen toch nog in plenaire zitting worden voorgesteld, en of dat in januari of februari gebeurt. Mochten de rapporten als bij wonder in plenaire toch worden goedgekeurd, zal het een huzarenstuk zijn om nog voor het einde van de legislatuur tot een akkoord met de ministers te komen. Zij kunnen ook beslissen om er de brui aan te geven en het dossier naar de volgende legislatuur over te hevelen. In dat geval kan men ervan uitgaan dat het mobiliteitspakket, dat Transportcommissaris Bulc voorstelde, naar de prullenbak wordt verwezen en dat al het werk opnieuw moet gedaan worden.

De kans is dus uitermate groot dat de regels die de transportsector vandaag kent, nog meerdere jaren blijven gelden. Ook de onduidelijkheden die nu bestaan, blijven dan behouden.

Tevredenheid aan vakbondszijde

Voorlopig reageerden enkel de bonden en enkele socialistische Europarlementariërs. Zo reageert Kathleen Van Brempt (SED) tevreden op Twitter: “Gelukkig geen meerderheid voor afbouw rechten van chauffeurs”. Ook ETF voelt de stemming in de commissie Tran als een overwinning.

Philippe Van Dooren