Elite Paloumé eerste forwarder in Europees project tegen plasticafval

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De Antwerpse chemiesector en de transporteurs die voor hen rijden, ondertekenden al eerder het charter van OperationCleanSweep, een initiatief van belangenorganisatie Plastics Europe. Elite Paloumé stapt als eerste Europese forwarder in het project. Het doel is, door sensibilisering in alle geledingen van de industrie, te voorkomen dat de kleine plasticpellets die als grondstof worden gebruikt, in het milieu terechtkomen. ‘Zero pellet loss’ is daarbij het ordewoord. Door nu ook het charter te ondertekenen, wil Elite Paloumé het engagement om het pelletverlies tegen te gaan ook verspreiden bij de onderaannemers. 

“Wij werken als forwarders voor enkele grote spelers in Antwerpen, de grootste polymeerhaven ter wereld,” zegt Kathleen Van Antwerpen van Elite Paloumé. “We willen bij onze onderaannemers bewustzijn creëren rond het probleem: zorgen dat er geen grondstoffen op de grond belanden en als er toch gemorst wordt, meteen opruimen. Het actieterrein ligt bij onze onderaannemers, we gaan erop toezien dat in magazijn en transport de richtlijnen worden nageleefd.” 

Hele keten moet mee

In het extreemste geval kan niet-naleven van het charter het einde van een samenwering met een onderaannemer betekenen, maar de nadruk van het engagement ligt vooral op goede wil en bewustzijn, benadrukt Van Antwerpen. “We gaan zelf ook ons personeel verder opleiden in de materie, zodat zij hun kennis kunnen doorgeven. Het blijft van groot belang dat alle schakels in de keten meewerken om het plasticverlies tegen te gaan.”

Belangrijke stap 

Volgens Eric De Deckere, duurzaamheidsmanager bij het Havenbedrijf Antwerpen, is de instap van een forwarder een belangrijk moment in de strijd tegen het pelletverlies. “Het ondertekenen van dit charter is een belangrijke stap in het betrekken van de hele supplychain in de strijd tegen pelletverlies”, laat De Deckere optekenen. 

Michiel Leen