Duitsland trekt dossier alternatief IJzeren Rijntracé naar zich toe

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Vrijdag vond gezamenlijk overleg plaats tussen de regeringen van Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen (NRW). Daar stond het 3RX-tracé op het programma. Dat tracé loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo in Nederland en van daaruit naar het Duitse Viersen. Uit een eerdere studie blijkt dat dit tracé dezelfde baten heeft als het historische IJzeren Rijntracé, maar dan wel aan de helft van de kosten voor een heractivering van dat historische tracé.

Trekkersrol

Duitsland heeft tijdens het overleg bevestigd dat het een voortrekkersrol in het dossier wil nemen. Zo zal de Duitse bondregering de leiding nemen over het drielandenoverleg tussen Duitsland/Noordrijn-Westfalen, Nederland en België/Vlaanderen. Ze zal ook een voorstel op tafel leggen voor het verdere verloop van dit dossier.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts hoopt zo op een grote grensoverschrijdende mobiliteitsinvestering met Europese financiering op voorwaarde dat het 3RX-tracé wordt opgenomen in het Europese Transportnetwerk (TEN-T). De nieuwe spoorverbinding moet voor een ontlasting zorgen van het wegverkeer op zowel de E17 als op de E19, E313 en E314.

Nederland

Vlaanderen en Duitsland mogen het dan al eens zijn over het 3RX-tracé als alternatief voor de historische IJzeren Rijn, Nederland moet nog over de streep getrokken worden. Voornamelijk Nederlands-Limburg zit niet te wachten op een nieuwe spoorlijn. De gemeenten Venlo en Roermond vrezen dat ze alleen de lasten zullen dragen van goederentreinen door hun kernen. Het tracé kreeg daar eerder al een ‘njet’. Benieuwd of Duitsland voldoende overredingskracht heeft.

Koen Heinen