Vlaamse regering onderzoekt alleen nog algemene kilometerheffing

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De Tijd meldt vanochtend dat alleen de invoering van een algemene kilometerheffing voor alle voertuigen en op alle Vlaamse wegen nog wordt onderzocht. Uit een uitgebreide studie over het onderwerp zou blijken dat een dergelijke ‘gebiedsdekkende’ kilometerheffing de enige effectieve maatregel is om sluipverkeer tegen te gaan. Na de vrachtrijders zullen dus ook de automobilisten moeten gaan betalen voor het gebruik van elke weg in Vlaanderen. 

Was er in eerdere voorstellen nog plaats voor een extra lokale heffing op filegevoelige punten, dan komt die optie in het huidige onderzoek niet meer voor. Er wordt wel gedacht aan een hoger tarief op drukke wegen en tijdens de spitsuren. 

Volgens Ben Weyts (N-VA) komt de algemene heffing er pas in 2024 of 2025. Met het opgehaalde geld zou men de belasting op inverkeersstelling laten dalen en infrastructuurinvesteringen bekostigen. 

Febetra: “Investeer ook in alternatieven”

Transportorganisatie Febetra reageert positief op het onderzoek. “We hebben altijd al gezegd dat een kilometerheffing die alleen geldt voor trucks, de mobiliteit niet vooruithelpt: je betaalt meer om als transporteur in dezelfde file te staan. Een kilometerheffing die geldt voor alle voertuigen heeft wél een impact op de mobiliteit. Daarbij moet er tegelijkertijd wel worden geïnvesteerd in alternatieven en openbaar vervoer.”

Voka:”Hopelijk voor volgende legislatuur”

Ook ondernemersorganisatie Voka pleit al jaren voor een dergelijke maatregel. “We zijn vragende partij voor een kilometerheffing voor personenvoertuigen, die bovendien file- en congestiegevoelig is”, zegt woordvoerder Kasper Demol. “We zijn tevreden dat dit onderzoek er nu is. Hopelijk kan de maatregel in de volgende legislatuur worden ingevoerd. Als iedereen meebetaalt, kun je de congestie budgetneutraal oplossen. Eventuele meeropbrengsten kunnen dan in infrastructuur en mobiliteit worden geïnvesteerd.”

Michiel Leen