Vijftien extra windturbines op linkeroever in 2020

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Wind aan de Stroom is de exclusieve ontwikkelaar van windenergieprojecten in het havengebied op de linker-Scheldeoever. Op de terreinen van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) bouwt het bedrijf gestaag een netwerk van windturbines uit. Momenteel zijn er in het hele havengebied 21 turbines van het bedrijf actief, maar daar kan snel verandering in komen: in de loop van 2019 wil Wind aan de Stroom vergunningen bekomen voor tien tot vijftien nieuwe turbines, die in de loop van 2020 gebouwd moeten worden. 

Vergunningen voor volgende fases van het plan worden gefaseerd aangevraagd, dus niet allemaal in één keer. Het plan-Mer (milieu-effectenrapport) zou in januari-februari 2019 volledig rond moeten zijn. 

44.000 gezinnen 

Bij de inhuldiging van de jongste vier turbines in april van dit jaar liet CEO Giovanni Vercammen al verstaan dat het bedrijf op een verdubbeling van het windmolenpark aanstuurde. Met een sprong van 21 naar 36 turbines maakt het die ambitie bijna volledig waar. Met een timeframe tot ongeveer 2025 mikt het bedrijf op een totaal van vijftig turbines in het havengebied van de linker-Scheldeoever. Vandaag leveren de 21 operationele turbines het jaarverbruik van ongeveer 44.000 gezinnen. Enkele turbines leveren rechtstreeks stroom aan havenbedrijven zoals Luik Natie, Borealis en DP World. 

Michiel Leen