Vanderwaeren (douane): “Ramp als voorbereiding brexit nog niet begon”

Nieuws, Logistiek
Melanie De Vrieze

Het tijdstip van het brexitcongres gisteren, georganiseerd door Alfaport-Voka en Port of Antwerp, kon niet beter gekozen zijn: precies honderd dagen voor het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Welk scenario het uiteindelijk wordt – hard brexit, no deal of nog iets anders – is nog altijd onduidelijk. “Hoe langer die onzekerheid duurt, hoe moeilijker het is voor het bedrijfsleven om te anticiperen”, opende Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, het congres. 

Privésector

En toch moeten bedrijven zich nu al volop voorbereiden. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de privésector, aldus Bart Vodderie, de brexitcoördinator van de FOD Buitenlandse Zaken, die de onderhandelingen vanop de eerste rij volgt. Justin Atkins, vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk voor het Havenbedrijf Antwerpen, bekeek de brexit door Britse ogen en overliep de verschillende scenario’s. 

Worstcasescenario

Daarop getuigden twee bedrijven hoe zij zich concreet voorbereiden op de brexit. De belangrijkste les voor drankenproducent Bacardi is het besef dat het hele brexitgebeuren zich niet beperkt tot de bewegingen tussen het Verenigd Koninkrijk en EU27, maar veel ruimer is dan die twee handelsblokken. Het in kaart brengen van alle stromen, zowel op het vlak van supplychain als douane, logistiek, legal en hr, klonk eenvoudig maar was geen sinecure. 

Verpakkingsbedrijf Tekni-plex nam aanvankelijk een afwachtende houding aan. De bewustwording kwam er pas toen het Verenigd Koninkrijk aankondigde om vijfduizend douaniers aan te werven. “Een visuele voorstelling maakte duidelijk waar onze klanten zitten”, zegt Ingrid Vandenbussche, financial controller bij Tekni-plex Europe.“In het Verenigd Koninkrijk gaat het over 6% van de omzet of 6 miljoen euro. Twee van de vijftig klanten is goed voor de helft daarvan. Ik raad iedereen aan om zich voor te bereiden op een worstcasescenario en te anticiperen met een brexitscan, door het berekenen van de kostenimpact, duidelijke afspraken te onderhandelen en de douane- en btw-formaliteiten in orde te brengen.” 

Rampscenario

In het afsluitende debat geven de deelnemers nog enkele tips voor de aanwezigen. “Als je bedrijf nu nog niet begonnen is aan de formaliteiten, zal dat leiden tot rampscenario’s”, zegt Vanderwaeren. “Het is nog honderd dagen voor de brexit. Nu moet het licht toch beginnen schijnen, zeker bij de kmo’s.” 

“Onbekend is onbemind, voegt Jan Van Wesemael van Alfaport-Voka eraan toe. “Sommige bedrijven weten inhoudelijk niet waar het rond draait. Daarom is het moeilijk om tot die analyse te komen. Nochtans kunnen bedrijven snel tot remedies komen, kijk maar naar Tekni-plex.” 

Kristin Van Kesteren-Stefan, senior advisor trade facilitation bij het Havenbedrijf Antwerpen, raadt bedrijven aan om de douanekennis in huis op te bouwen of gebruik te maken van douanevertegenwoordigers. “Bereid u voor. En ik doe een warme oproep aan de politici om aan de instanties de nodige middelen en mensen te geven.” 

Melanie De Vrieze