Nieuwe steunmaatregel voor palletvervoer met binnenvaart

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Voor het palletvervoer met de binnenvaart is het al de vierde steunronde. De eerste oproep vond plaats in 2012, gevolgd door een tweede in 2013. Een derde oproep volgde in 2015. Over de hele duurtijd van die drie oproepen werden in totaal al 827.000 palletten met de binnenvaart vervoerd. Daardoor werden 90.000 vrachtwagenritten vermeden.

Dit succes heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg ertoe aangezet om een nieuwe oproep te lanceren en het palletvervoer met de binnenvaart verder te ondersteunen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 29 juni 2019 een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg. De aanvraag kan zowel betrekking hebben op investerings- als op exploitatiesteun. De investeringssteun is een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximum 80% van de totale investeringskost. De overige 20% is voor rekening van de private partner.

De exploitatiesteun is bedoeld als gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van palletten via de binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer. Het toegekende steunbedrag is degressief en geldt voor maximaal drie jaar.

Ook consumptiegoederen

Momenteel is het palletvervoer met de binnenvaart vooral beperkt tot bouwmaterialen. De Vlaamse Waterweg ziet echter ook mogelijkheden voor andere sectoren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan ‘fast moving consumer goods’ (fmcg) of consumptiegoederen zoals dranken, bloem van maalderijen, papier, enzovoort.

Meer informatie over de nieuwe oproep van De Vlaamse Waterweg vindt u hier.

Koen Heinen