Lobroekdok tweede locatie voor test stadsdistributie via binnenvaart

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De locatie bevindt zich tussen de noordkant van het Lobroekdok en het Albertkanaal. Het kanaal dient als ontsluiting via de waterweg en de Slachthuislaan voor het wegvervoer. De site is eigendom van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en zal vanaf 2020 benut worden in functie van de werken aan de Oosterweelverbinding. Tot die tijd kan er een tweede proefproject voor stadsdistributie via de waterweg uitgetest worden.

De geselecteerde kandidaat staat in voor alle kosten voor inrichting, opstart, uitvoering en ontbinding van het pilootproject. Na de looptijd van een jaar moet het terrein in de oorspronkelijke staat terug overgedragen worden aan BAM. De Stad Antwerpen ondersteunt het project als facilitator in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en BAM.

Nog meer oproepen

“Er zullen nog meer open oproepen worden georganiseerd, elk met de focus op een specifieke locatie”, zegt Koen Kennis, schepen van Mobiliteit van de Stad Antwerpen. Met de proefprojecten wil de stad onderzoeken wat haalbaar en wenselijk is met betrekking tot de aan- en afvoer van verschillende materialen via binnenvaart in de stad en de logistieke activiteiten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast wil ze inzicht krijgen in de operationele organisatie van die activiteiten en wat ze van een bepaalde projectlocatie vragen. Tot slot wil ze nagaan of het project voldoende verkeer van de wegen haalt en wat de impact is op de modal shift in functie van de geplande infrastructuurwerken en de doorstroming op de hoofdwegen.

Geen bulkstromen

De oproep staat open voor alle sectoren maar bulkstromen komen niet in aanmerking. De Stad ziet voornamelijk opportuniteiten voor stadsdistributie via het water in de bouw-, afval- en horecasector.

Blue Line Logistics

Het pilootproject aan het Asiadok werd in oktober toegewezen aan de tijdelijke handelsvereniging Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek (AMB) bestaande uit binnenvaartoperator Blue Line Logistics en bouwmaterialenhandelaar Jos Janssens & Zonen. Nog voor het eind van het jaar gaan ze van start.

Antoon Van Coillie van Blue Line Logistics toont ook interesse in die tweede projectoproep. “We gaan dit analyseren. De vraag is of we daar nog eens met bouwmaterialen moeten werken. Dan gaan we elkaar misschien beconcurreren. Het plaatje moet financieel kloppen. We zien wel. Om een aanvraag in te dienen, kunnen we ‘copy/paste’ doen”, zegt hij.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 28 januari 2019 ingediend worden.

Koen Heinen