UPTR naar Raad van State voor sluiting parkings wegvervoer

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Begin deze maand had UPTR via het Paritair Comité ‘transport en logistiek’ bij de ministers Kris Peeters (Werk) en François Bellot (Mobiliteit) zijn bezorgdheid geuit over de beslissingen van sommige burgemeesters om een aantal snelwegparkings te sluiten. In september hadden de verschillende transportfederaties in ons land al hun beklag gedaan over de sluiting bij de betrokken ministers.

“De sluiting van de parkings heeft tot gevolg dat chauffeurs zich niet kunnen houden aan de verplichte rij- en rusttijden”, zegt UPTR. De wegvervoerorganisatie heeft daarom beslist om in samenwerking met mr. Frederik van de Bogaerde naar de Raad van State te stappen om de beslissingen van de burgemeesters te schorsen of te vernietigen.

Strijdig met rechtsregels

Volgens UPTR gaan de burgemeesters met het sluiten van de parkings in tegen de geldende rechtsregels omdat zij chauffeurs beletten om zich op een veilige manier te houden aan de rij- en rusttijden.

Bovendien ontzeggen ze hiermee de chauffeurs het elementaire recht op sanitaire voorzieningen.

Principiële beslissing

“Wij willen een principieel vonnis dat geldt voor heel het land waarmee de beslissing van de burgemeesters geschorst of vernietigd wordt”, zegt Michaël Reul, secretaris-generaal van UPTR. Of de Raad van State snel een vonnis zal uitspreken, valt af te wachten. “Als de Raad van State oordeelt dat er een dringende reden is, kan het snel gaan”, besluit Reul.

Koen Heinen