Mobiele lockers van Blueboxx voor betere stadslogistiek

Nieuws, Logistiek
Sven Goyvaerts

Ondernemer Andy Verhofsté verrichte vorig jaar een marktonderzoek waarop hij heel wat reacties binnenkreeg. De stad Leuven en koerier TNT waren enthousiast over zijn idee om mobiele lockers op te stellen langs de rand van steden. Op basis van de feedback ontwikkelde hij een product dat de naam Blueboxx meekreeg.

Nu het product zo goed als klaar is, wil Verhofsté de eerste modellen op gerichte plaatsen opstellen. “Hoe meer we er kunnen zetten, hoe beter het is voor alle geïnteresseerden,” zegt hij. Let wel: Blueboxx dient niet voor particulieren, maar voor leveringen tussen bedrijven.

Meer flexibiliteit

Verhofsté kwam op het idee door zijn ervaring met nachtleveringen. Als technisch adviseur verbleef hij zelden op dezelfde plaats, maar moest hij onderdelen en documenten kunnen ontvangen. Volgens hem is er nood aan een systeem op maat dat overal verplaatst kan worden. Blueboxx belooft meer flexibiliteit te bieden dan de gekende afhaalpunten.

Verhofsté: “We zijn gecontacteerd door een bedrijf dat medisch materiaal levert waarop herstellingen moeten gebeuren. Zij hebben techniekers die verspreid zitten, maar telkens moeten zij naar de hoofdzetel om onderdelen te gaan halen. Nu tekenen wij samen met die bedrijven het netwerk uit waar de lockers best opgesteld staan.”

Stad autovrij

Een andere uitdaging is de mobiliteit binnen de steden. De stad Leuven wil meerdere gedeelten autovrij maken, terwijl koerierdiensten blijven afzakken naar het centrum. Met behulp van slimme sensoren laat de stad wel een tijdsvak toe waarbinnen koeriers mogen leveren, maar voor de koeriers is dat blijkbaar geen oplossing.

“De stad wil dat er plaatsen gezocht worden aan de rand van de stad,” weet Verhofsté. “Die worden dan door klassieke koerierdiensten beleverd en nadien herverdeeld met groene koeriers via Blueboxx bijvoorbeeld. Dit gegeven is natuurlijk even toepasbaar in Antwerpen met de werken aan de Oosterweelverbinding.”

Veiligheid

De vraag naar opslag in lockers is ook gestegen omwille van de nieuwe privacywetgeving, merkt Verhofsté. “Sommige koerierbedrijven leveren rechtstreeks in de auto,” aldus Verhofsté. “Je weet niet wie de chauffeurs zijn van die koerierdiensten. Vandaar dat er van hieruit meer vraag komt.”

Je krijgt toegang tot de lockers van Blueboxx op de klassieke manier met een hangslot, of via een app. Elke unit bestaat uit zes lockers die men afzonderlijk kan huren. Ze zouden een plaats krijgen op locaties met sociale controle, benzinestations, de haven en industrieterreinen.

Blueboxx mikt op driehonderd units in de Belgische en Europese markt binnen vijf jaar tijd. Voor het maken van de lockers is er gekozen voor Vlaamse fabrikanten met Vlaamse werknemers.

Sven Goyvaerts