Haven en ananas speerpunt in samenwerking België en Benin

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Havenactiviteiten, ananassen én mensenrechten, dat zijn de drie prioriteiten in het samenwerkingsakkoord tussen België en Benin dat Alexander De Croo in Cotonou ondertekent. Samen met de Beninse minister van Buitenlandse Zaken Aurélien Agbénonci zette minister De Croo zijn handtekening onder het nieuwe samenwerkingsprogramma dat vijf jaar zal lopen, van 2019 tot 2023. Het programma omvat in totaal 60 miljoen euro en zal focussen op drie prioriteiten: ondernemerschap in de landbouw, capaciteitsopbouw in de havensector en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. 

België zal daarbij onder meer investeren in het verbeteren en het verder professionaliseren van de haven van Cotonou. Die zal kunnen rekenen op peer-to-peer ondersteuning van Belgische partners zoals de Haven van Antwerpen, die er vandaag al sterk verankerd is door een meerjarige managementovereenkomst. 

600.000 ton ananas

Voor het versterken van duurzame en lokale economische groei zullen België en Benin samenwerken om de waardeketen in de ananassector te verbeteren. Benin produceert elk jaar 400 tot 450.000 ton ananas, wat van ananas het derde belangrijkste agrarische product van het land maakt. Tegen 2025 wil de Beninse overheid de ananasproductie opdrijven tot 600.000 ton en nieuwe exportmarkten aanboren. 

Familieplanning

Een andere prioriteit in het nieuwe samenwerkingsprogramma met Benin is het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen, meer bepaald hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Aandacht zal gaan naar strategieën die moeten leiden tot gedragsverandering. Ook een betere toegang tot gezondheidsdiensten en de digitalisering van gezondheidsgegevens moeten daartoe bijdragen. In Benin trouwt één op tien meisjes voor de leeftijd van 15 jaar. Vrouwen hebben er gemiddeld vijf kinderen. Vijftien procent van de moedersterfte is er te wijten aan onveilige abortussen.

Michiel Leen