2XL zet project in Maritiem Logistieke Zone in Zeebrugge ‘on hold’

Nieuws, Logistiek
Jean-Louis Vandevoorde

Zaakvoerder Jean Van den Poel maakte de beslissing van 2XL bekend in een brief aan de sociale partners in de Zeebrugse haven en aan havenuitbater MBZ. Dat schrijven belandde via een gunstige wind bij Flows.

In de brief stelt hij vast dat er rond de regeling die op tafel ligt om de Maritiem Logistieke Zone aantrekkelijker te maken voor investeerders door de taken van havenarbeiders van het algemeen contingent en die van logistieke havenarbeiders beter af te lijnen, “geen consensus kan bereikt worden” omdat de socialistische vakbond BTB zich tegen die regeling blijft verzetten.

Extra trafiek en jobs in gevaar

Van den Poel, die zelf niet wou reageren, laat er in zijn brief geen twijfel over bestaan dat Zeebrugge zo naast nieuwe trafieken en jobs dreigt te grijpen. “2XL heeft de mogelijkheid om zijn trafiek de komende vijf jaren minstens te verdubbelen mits verder te investeren in logistiek. Dit zal extra veel jobs creëren voor havenarbeiders, logistieke arbeiders en bedienden.”         

In die optiek had de logistieke dienstverlener de blik gericht op de Maritiem Logistieke Zone in de Zeebrugse achterhaven. Een inplanting in die zone van 100 hectare waar tot dusver nog maar één bedrijf zich kwam vestigen (foto), was wel alleen haalbaar als een oplossing gevonden kon worden voor de fors hogere loonkost van de havenarbeid tegenover buitenlandse havens.

“Geen zekerheid voor de toekomst”

Bij de voorstelling van de nieuwe strategische visie van de haven van Zeebrugge was aangekondigd dat zo’n regeling gevonden was. Die draait in hoofdzaak rond een andere organisatie van het laden en lossen van treinen, waarvoor verder havenarbeiders ingezet zouden worden, en van alle behandelingen in magazijnen in de MLZ, die door logistieke havenarbeiders zouden kunnen gebeuren.

Die regeling kan de goedkeuring van de christelijke vakbond ACV-Transcom wegdragen, maar stuit op hevig verzet van de BTB. Dat betekent dat er “geen zekerheid voor de toekomst” bestaat, schrijft Jean Van den Poel nog.

Hij ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan “voorlopig de logistieke zone achterhaven on hold te plaatsen tot er een uniforme en rechtszekere situatie gecreëerd wordt”. In die zone was 2XL, dat op zijn huidige locatie in Zeebrugge niet verder kan uitbreiden dan nu al gepland is, blijkbaar bereid “een eerste investering van 32 miljoen euro” in nieuwe magazijnen te doen.

“Hoe we de groei van ons bedrijf zullen verzekeren, zal in de toekomst blijken. Wij keren Zeebrugge de rug niet toe, doch de voorziene groei en jobcreatie die we voorzien hadden, zullen daar uiteraard fel onder lijden. We zullen er niet in slagen onze verschepingen op de UK te verdubbelen via Zeebrugge noch verdere groei te garanderen. Dit volledig buiten onze wil om”, besluit hij.

Waar 2XL er in geslaagd was trafieken uit buitenlandse havens naar Zeebrugge te halen en vandaag 99% van zijn bedrijvigheid via de kusthaven realiseert, dreigt nu een omgekeerde beweging op gang te komen, laat hij elders in zijn brief verstaan.

Gemiste kans

Een investering van 2XL had voor de Maritiem Logistieke Zone de langverwachte doorbraak kunnen betekenen en het signaal kunnen zijn voor projecten van andere logistieke spelers. Het is nu opnieuw afwachten of andere bedrijven de stap zullen zetten.

Joachim Coens, afgevaardigd bestuurder van MBZ, kan alleen betreuren dat de kans om nieuwe trafieken te genereren gemist wordt. “De oplossing die voor de regeling van de havenarbeid in die logistieke zone is uitgewerkt, is een goed voorstel. Het is voor Zeebrugge van cruciaal belang dat we daar activiteiten kunnen aantrekken die voeding geven aan zowel shortsea als deepsea in onze haven.”

De deur staat nog steeds open voor andere investeerders, onderstreept hij. “Er zijn ook andere bedrijven geïnteresseerd, maar 2XL had een breekijzer kunnen zijn voor het aanzwengelen van de investeringen in de Maritiem Logistieke Zone, waar alle basisinfrastructuur al aanwezig is en terreinen vandaag beschikbaar zijn.”

“Geen draagvlak”

Volgens BTB-verantwoordelijke Birger Victor bestaat er echter “geen draagvlak voor het project zoals 2XL het nu voorstelt”.

Vragen over mogelijk gemiste trafieken en tewerkstelling – inclusief voor havenarbeiders – beantwoordt hij met een strikte lezing van de wet-Major op de havenarbeid. “Een bedrijfs-cao mag niet in strijd zijn met de bovenliggende wet op de havenarbeid en met de lokale cao’s”, stelt hij. Dat andere bedrijven in Zeebrugge en daarbuiten inzake havenarbeid al op een stramien werken dat eigenlijk perfect vergelijkbaar is met wat voor de MLZ wordt voorgesteld en dat ook door de BTB zijn onderschreven, wil hij bevestigen noch ontkennen.

“Wij blijven beschikbaar voor een serieuze onderhandelde oplossing voor bijkomende economische activiteiten, met het oog op een uitbreiding van de tewerkstelling”, voegt hij daar wel aan toe.

“Gezond verstand”

Intussen schiet de BTB in pamfletten en publicaties met scherp op ACV-Transcom, met het hernieuwd verwijt dat de christelijke vakbond een “uitverkoop” houdt. “ACV wil Europa voor zijn in het slopen van de wet op de havenarbeid”, bloklettert de socialistische bond zelfs in een van haar publicaties. De BTB speelt daarbij ook geregeld de ACV-man.

Bij ACV-Transcom wil nationaal secretaris havens Marc Soens niet reageren op wat hij een “lastercampagne” noemt. “Wij rekenen op het gezond verstand van de havenarbeiders”, zegt hij.

Soens blijft het akkoord rond havenarbeid in de Maritiem Logistieke Zone verdedigen. Hij ziet de ontwikkeling van de MLZ als een hefboom voor meer bedrijvigheid en tewerkstelling waarvan ook de havenarbeiders beter zullen worden, zoals hij dat eerder al in een gesprek met Flows deed. “Terreinen die leeg blijven staan, leveren havenarbeiders niet één taak meer op”, onderstreepte hij toen.