VIL start project rond flexibele transportrobots

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Het gebruik van robots in de logistiek wordt de volgende jaren prioritair om de competitiviteit en efficiëntie staande te houden. Dat is de achterliggende reden voor het lanceren van dit nieuwe project. Flexibele transportrobots of AGV’s (Automated Guided Vehicles) bieden heel wat potentieel. Met het collectief onderzoeksproject wil het VIL vaststellen of dit innovatief idee een draagvlak heeft in de sector. Daarom worden bedrijven er actief bij betrokken.

Vorig jaar startte het VIL al met het project ‘Cobots in Logistics’, waar collaboratieve robots worden ingezet om eenvoudige logistieke taken uit te voeren onder toezicht van een operator, zoals het plaatsen van een artikel in een doos. De resultaten van dit project worden medio 2016 verwacht.

Nu is de nieuwe generatie transportrobots aan de beurt. Deze verplaatsen goederen in het magazijn zonder extra hulpmiddelen en berekenen bij obstakels zelf alternatieve routes.

Verschillende testfasen 

In dit project zal het VIL de flexibele transportrobots toetsen op hun praktische inzetbaarheid binnen magazijnoperaties.

In een eerste fase zullen alle beschikbare robots met de potentiële toepassingsgebieden in kaart gebracht worden. Vervolgens zal bij de deelnemende bedrijven een doorlichting worden gedaan van de bestaande knelpunten en vereisten om de transportrobots in te zetten. Nadien volgen de praktijktesten, inclusief de doorrekening van de business case met een simulatie en praktische validatie.

Deelnemers

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nu inschrijven voor het project. Het richt zich tot verladers en logistieke dienstverleners die te maken hebben met grote logistieke operaties, een groot aantal bewegingen, gepaard gaande met fysieke afstanden, waarvoor een verhoogde graad van flexibele automatisering via transportrobots een innovatieve vooruitgang kan betekenen.

De resultaten worden begin 2017 verwacht.