Hulst laat verladers kennis maken met troeven Antwerpse haven

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De meeting is een eerste in een reeks met de verschillende zeehavens in de Deltaregio. Zeeland is strategisch gelegen in de nabijheid van zes zeehavens, met name Terneuzen, Vlissingen, Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Rotterdam, met elk hun specialisme voor specifieke vrachtsoorten en elk hun eigen wereldwijde bestemmingen.

Tijdens de meeting zullen Antwerps Havenschepen Marc Van Peel en de Zeeuwse gedeputeerde voor Economische Zaken Jo-Annes de Bat hun strategische toekomstvisies toelichten.

Nieuwe mogelijkheden

De gemeente Hulst en het Bedrijventerrein Hogeweg 5 (foto) willen met dit initiatief de aanzet geven tot het bouwen van nieuwe netwerken, het leggen van nieuwe verbindingen en cross-sectorale en grensoverschrijdende samenwerking. Deze ontwikkelingen liggen in het verlengde van de doelstellingen voor de Deltaregio.

De gemeente heeft nog 30 hectare bedrijventerrein beschikbaar voor ondernemers die nieuwe werkgelegenheid creëren. De Deltaregio biedt volgens de gemeente belangrijke kansen voor economische structuurversterking. Door de uitwisseling van ideeën ontstaan nieuwe mogelijkheden en ruimte voor economische groei en het creëren van werkgelegenheid, besluit ze.