Haven Brussel plant roro-terminal en overslagcentrum palletvervoer

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De raad van bestuur van de haven van Brussel zette vorige week het licht op groen voor oproepen tot kandidaatstelling voor beide projecten. Voor de roro-terminal in de Voorhaven gaat de haven op zoek naar een kandidaat die zal instaan voor de bouw en de exploitatie. De terminal is bedoeld voor de handel in tweedehandsvoertuigen, waarvan de belangrijkste actoren gevestigd zijn in de Heyvaertwijk.

ExxonMobil

De terminal is voorzien op de voormalige site van ExxonMobil in de Voorhaven, op een oppervlakte van 2,5 hectare. Volgens Valerie Tanghe van het Brussels Havenbedrijf heeft een studie uitgewezen dat er een jaarlijks potentieel is van 100.000 tweedehandswagens die via de terminal kunnen verscheept worden. Dat blijkt voldoende om het project te rentabiliseren.

De aankoop van het terrein door de haven staat voor dit jaar gepland. De grond moet echter eerst gesaneerd worden alvorens met de bouw van de terminal kan gestart worden. De uitbating van de terminal zou moeten starten vanaf 2017. De uitbater zal bij de bouw van het project rekening moeten houden met een grote architecturale kwaliteit en zal zoveel mogelijk de principes van verdichting, diversiteit en stedelijke integratie moeten naleven.

Stedelijk overslagcentrum

Met het stedelijk overslagcentrum voor palletvervoer op de Biestebroecksite in Anderlecht wil de haven van Brussel een duurzame en stedelijke oplossing bieden voor een aantal logistieke vragen. Het project is gesitueerd in een stedelijke context, waardoor een grote creativiteit vereist zal zijn zodat de residentiële en economische functies hand in hand kunnen gaan.

De kandidaten voor de uitbating van dit platform hebben tot 14 augustus de tijd om zich te melden. Volgens Valerie Tanghe is het terrein gebruiksklaar, maar zal de toekomstige exploitant het verder moeten inrichten. Met het stedelijke platform mikt de haven niet enkel op palletvervoer van bouwmaterialen voor onder meer grote werven, maar ook op de behandeling van consumptiegoederen voor stedelijke distributie en goedenstromen van grote verladers.

Facilitator

Dit platform kadert in het Interreg-project ‘Connecting Citizen Ports 21’ en moet om op Europese middelen te kunnen rekenen tegen het eind van dit jaar gerealiseerd zijn.

“Met beide beslissingen vervult de haven haar rol als logistiek facilitator, die als doel heeft nuttige hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan de logistieke dienstverleners om de modal shift naar de waterweg te verhogen en een efficiënte en duurzame stedelijke distributie te bevorderen”, aldus Olivier Auvray, ondervoorzitter van de haven van Brussel.