Eerste Lean and Green Stars in Vlaanderen uitgereikt

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De overhandiging van de Lean and Green Stars is een mijlpaal, in die zin dat die sterren de formele erkenning zijn dat een bedrijf de 20% CO2-reductiedoelstelling effectief heeft behaald of zelfs overschreden.

Een award krijgt een bedrijf als zijn plan van aanpak om die doelstelling binnen de vijf jaar te halen, wordt goedgekeurd na evaluatie door de VUB. “Zelfs het opstellen van zo’n plan vraagt veel werk. Het is zwoegen en sommige bedrijven verkijken zich daarbij. Dat geeft des te meer waarde aan de awards”, aldus Liesbeth Geysels, directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) dat de Lean and Green awards in Vlaanderen promoot en de kandidaten ondersteunt.

In principe moet die CO2-vermindering in maximaal vijf jaar tijd worden gerealiseerd. Dan krijgt een deelnemer een ster. “Maar alle zes de bedrijven die hun Lean and Green Star hebben gehaald, zijn er in geslaagd om dat na vier jaar te doen. Twee van hen zelfs na drie jaar. Hiermee tonen ze aan dat de Lean and Green-doelstelling perfect haalbaar is”, aldus Peter Lagey, projectleider VIL die de kandidaten begeleidt. Net als voor de Lean and Green award gebeurt de evaluatie van de Star-dossiers door de VUB.

De eerste zes bedrijven met een ster zijn Chep, Fiege, Frigologix, GTS, Montea en Wim Bosman. Vier andere bedrijven werken nog verder aan de uitrol van hun plan om de CO2-emissies met 20% te verminderen. Zij hebben immers nog de tijd om hun doelstelling te realiseren.

Zesde groep koplopers

Daarnaast kregen acht bedrijven een award. Zij zijn eind 2014 toegetreden tot de zesde groep ‘koplopers’ van het Lean and Green-programma van het VIL. Ze zijn nu klaar met hun plan van aanpak en dat werd goedgekeurd door de afdeling MOBI van de VUB. Deze bedrijven zijn: Alken-Maes, Eandis, FrieslandCampina Belgium, G4S, Initial, Ontex, Sitra Group en TDS Logistics. Zij brengen de Vlaamse teller hiermee op 69 Lean and Green koplopers.

20-20-20-plan

Europarlementslid Ivo Belet (EVP), die niet alleen lid is van de commissie ENVI (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) maar ook als plaatsvervanger in de commissie TRAN de transportproblematiek van nabij volgt, benadrukte tijdens zijn gelegenheidstoespraak dat initiatieven zoals het Lean and Green-programma perfect passen in het Europees 20-20-20-plan.

Dat plan legt de Europese Unie drie ambitieuze doelstellingen op. Ze moet tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 20% terugdringen, het energieverbruik met 20% doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken ten opzichte van het niveau in 1990. “Deze doelstellingen staan zeer hoog op de Europese agenda, zeker naar de klimaatconferentie COP21 in Parijs in december toe.”

Daarbij herinnerde hij er aan dat het Witboek Transport van 2011 de beleidslijnen uitstippelt om het economisch groeipotentieel van de EU te verzoenen met de vermindering van de CO2-emissies. “Een kwart van de CO2-uitstoot van de EU komt immers van de transportsector en daarvoor is het wegvervoer – personenwagens en vrachtvervoer – voor 70% verantwoordelijk.”

Volgens hem is groei in de logistiek dan ook alleen haalbaar als er meer ingegrepen wordt om de emissies te verdringen. “Dat betekent meer ecodriving, meer voertuigen op CNG en dergelijke meer. Maar wees gerust: wij leven in het Europees Parlement niet in een glazen kooi. Wij beseffen zeer goed dat de vermindering van het aandeel van de fossiele brandstoffen er moet komen zonder de economie in het gedrang te brengen.”

Drie awards in Wallonië

Dat het niet evident zal zijn, blijkt uit de ervaring in Wallonië. Daar zijn vorige week voor de tweede keer de Lean and Green-awards uitgereikt door Logistics in Wallonia, dat in dit verband nauw samenwerkt met het VIL. Terwijl de eerste lichting vorig jaar bestond uit acht bedrijven, zijn er dit jaar maar drie awards overhandigd. De laureaten zijn S.T.A. Transports, Sud-Fresh en Transports Fockedey.

“Dat er dit jaar minder bedrijven hun award hebben gekregen, betekent niet dat er minder interesse voor het programma bestaat, integendeel. Ook de Waalse bedrijven weten dat een groeiend aantal verladers inspanningen op milieugebied van hun dienstverleners vragen”, zegt Jean-Marie Becker, afgevaardigd bestuurder van Logistics in Wallonia, aan Flows. “Het probleem is dat de meeste transportbedrijven in Wallonië kmo’s zijn. Er zijn veel minder grote bedrijven zoals in Vlaanderen. Milieu-inspanningen, zoals een deelname aan het Lean and Green-programma, vragen tijd en geld, zodat de lat vaak te hoog ligt voor kleinere ondernemingen.”

Het programma blijft evenwel op de agenda van Logistics in Wallonia. De eerste inschrijvingen voor de volgende lichting zijn al binnen.

Ook Luxemburg

Inmiddels werden enkele dagen geleden ook de eerste awards in Luxemburg uitgereikt, waar het programma door Cluster4Luxembourg wordt uitgerold in samenwerking met Logistics in Wallonia. Drie ondernemingen haalden het label: de Luxemburgse post, CFL multimodal, Luxair Cargo en Arthur Welter.

Ook in Luxemburg zijn dat in hoofdzaak grote bedrijven. Naar verluidt is het in dat land ook moeilijk om kleinere bedrijven over de streep te halen. Daarom wordt overwogen om de samenwerking tussen Logistics in Wallonia en Cluster4Luxembourg op dit vlak te intensiveren.