Paritair comité Transport en Logistiek hervormd

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Die hervorming gebeurde al een paar weken geleden, maar is nu onder de aandacht gebracht van Flows door Michael Reul van UPTR.

In paritair comité 140 zetelden tot nu niet alleen vertegenwoordigers van de sector transport en logistiek, maar ook van de autobus/autocarsector, de taxi’s en de verhuizers. In 2011 werden per KB subcomités opgericht waarin overleg werd gepleegd over de cao’s van de betrokken sectoren. Deze cao’s moesten echter bekrachtigd worden door de vertegenwoordigers van de andere sectoren.

Dat was een ‘pro forma’ procedure, die wel soms voor wat vertraging konden zorgen, bijvoorbeeld als één van de handtekeningen ontbrak. Door de hervorming is dat niet meer nodig. De beslissingen binnen subcomité 140.03 (transport en logistiek voor derden) moeten niet meer door de anderen bekrachtigd worden.

Machtsverhouding gewijzigd

Ogenschijnlijk gaat het dus hier om een minimale ingreep. Volgens Reul gaat dit echter gepaard met een ‘historische verandering van de machtsverhouding tussen de werkgeversorganisaties’.

In het vorige systeem hadden de werkgevers zestien vertegenwoordigers. De FBAA voor autobussen/cars hadden er vier, de GTL (taxi’s) drie, de CBD/BKV twee, UPTR eveneens twee, TLV ook twee en Febetra drie. Aan de kant van de werknemers was de verhouding BTB-ABVV acht mandaten en ACV Transcom acht.

In het ‘autonome’ subcomité 140.03 hebben alle drie de werkgeversorganisaties uit het wegvervoer nu twee mandaten. “Dat betekent dat ze nu evenveel invloed hebben, daar waar tot voor kort Febetra meer gewicht had”, aldus Reul.

Liberale vakbond geweigerd

Aan werknemerszijde verandert de machtsverhouding daarentegen niet: BTB-ABVV en ACV Transcom hebben elk drie mandaten. Nochtans had de liberale vakbond ACLVB zich kandidaat gesteld om eveneens in subcomité 140.03 te mogen zetelen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft deze kandidatuur echter verworpen.