Kilometerheffing maakt voeding duurder

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Comeos, de federatie voor handel en diensten, trok een maand geleden al fel van leer tegen de kilometerheffing voor vrachtwagens in de drie Belgische gewesten, die begin 2016 van kracht wordt.  Toen had de organisatie kritiek op de plannen omdat de heffing “een platte belastingverhoging is, die de handel miljoenen zal kosten en totaal geen impact zal hebben op de mobiliteit.”  Dominique Michel, ceo van Comeos, had het over een ‘hallucinante’ maatregel: “Terwijl we wachten op de beloofde maatregelen die onze concurrentiepositie moeten versterken, krijgen we wéér een extra belasting waar onze buurlanden aan ontsnappen,” luidde zijn kritiek.

Nu men een beter zicht krijgt op de tarieven die gehanteerd zullen worden (ze worden dezer dagen officieel vastgelegd), kan ook de impact van de heffing op de prijs van de vervoerde goederen becijferd worden.

Hallucinant

Volgens de Comeos-topman is berekend dat de prijzen van voeding met een halve procent zullen stijgen. “Het transport van veevoer naar de boer wordt duurder, het vervoeren van de beesten naar de slachthuizen, de karkassen die naar de industrie worden gebracht en de afgewerkte producten die in de depots van de winkels terechtkomen: alles slaat op, met die kilometerheffing. Als je dan nog weet dat wij dagelijks zowat 2.500 vrachtwagens nodig hebben om de supermarkten te bevoorraden, kom je aan een hallucinant kostenplaatje.”

Michel stelt dan ook dat het sneeuwbaleffect van al die extra transportkosten wordt door de consument zal worden betaald, “want iedereen schuift de factuur door.” Volgens hem kan de handel een kostprijsstijging van een halve procent niet op zich nemen. “Onze marges staan al sterk onder druk. Op tien jaar tijd daalde onze winstmarge met 25%.”

Geen verbeterde mobiliteit

“Je zou, als je geen rekening houdt met concurrentie van over de grens, kunnen argumenteren dat een vlotte mobiliteit die prijs waard is. Maar het drama is net dat de kilometerheffing geen zier verandert aan ons verkeersinfarct. Alle studies wijzen uit dat alle weggebruikers belast zouden moeten worden om tot een echte gedragsverandering te komen. Bovendien moet je met variabele heffingen werken, zodat je het verkeer letterlijk uit de spits kunt wegsturen,” aldus Michel.

“Door uitsluitend een heffing op te leggen aan zwaar vervoer boven de 3,5 ton, en door geen alternatieven aan te bieden voor wie uit de spits weg wil blijven, is deze regeling een gemiste kans. Als de gewesten een aangepast tarief zouden hanteren, afhankelijk van het tijdstip en de locatie van de verplaatsing, dan zouden we één derde van het transport voor voeding uit het spitsverkeer kunnen houden. Nu betalen we met ons allen voor een oplossing die er geen is”, besluit de ceo van Comeos.

Kritiek

De kritiek vanuit het bedrijfsleven blijft duidelijk aanzwellen. Eerder deze maand stelde het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) al grote vraagtekens bij de kilometerheffing, omdat er te weinig rekening is gehouden met de economische impact ervan. “Vooral producten met een relatief geringe waarde per kubieke meter, zoals voeding en bouwmaterialen, riskeren forse prijsverhogingen,” zo werd gewaarschuwd. Tevens betreurde het VBO dat de beloofde impactstudies nog steeds niet zijn voorgesteld.

Een gelijkaardige kritiek kwam er ook van Voka en Unizo. Zij benadrukten dat de invoering van de kilometerheffing een impact zal hebben op de Belgische economie. “Aangezien bedrijven (…) per kilometer zullen moeten betalen voor hun wegtransport, maar geen verbetering zullen voelen op vlak van mobiliteit, is dit enkel aanvaardbaar mits de tarieven gevoelig lager zijn dan wat vandaag is voorgesteld en de heffing enkel van toepassing is op het Eurovignetnetwerk. Het wegennetwerk kan enkel uitgebreid worden met die wegen waar objectief wordt vastgesteld dat er ernstig sluipverkeer optreedt,” luidde de stelling.