Port of Antwerp-Bruges bestrijdt congestie met vier projecten

Nieuws, Havens
Julie Desmet
20220927 Antwerpen NOC infosessie 'Taskforce Oponthouden'
Infosessie ‘Taskforce Oponthouden’ in het Antwerpse NOC © Julie Desmet

Port of Antwerp-Bruges organiseerde op 26 september de infosessie ‘Taskforce Oponthouden’ in de Nautisch Operationele Cluster (NOC). Het havenbedrijf bracht Antwerpse scheepsagenten bijeen om hen zowel te informeren als ideeën te wisselen. Het ging onder meer over de vier projecten waarmee port of Antwerp-Burges de congestie wil bestrijden.

“In september 2021 stonden we aan de vooravond van een perfecte storm. We zagen dat de trafiek achter de sluizen enorm toenam. De naweeën van de coronacrisis en het tekort aan havenarbeiders leidden tot oponthoud”, vertelt Rob Smeets, COO van Port of Antwerp-Bruges. “‘Never waste a good crisis’, denk ik dan. We willen niet alleen rond de tafel zitten met de terminaloperators, maar ook met de gebruikers ervan. Samen willen we bekijken hoe we nog meer uit de capaciteit kunnen halen die we vandaag al hebben en hoe we Port of Antwerp-Bruges nog meer kunnen laten groeien.”

Zooitje

“We moeten stilaan beginnen nadenken om niet meer zoals altijd als stuurlui aan de wal te staan en naar de ketenoperatoren te kijken hoe ze er weer een zooitje van maken”, vult Eddy Wouters, directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV), aan. “We willen niet per se kritiek geven, maar ook onze medewerking verlenen. Maar, we kunnen niet ontkennen dat het in deze haven een lange tijd de traditie is geweest dat problemen in de nautische keten voornamelijk door de ketenoperatoren met en onder elkaar in een afgesloten ruimte werden besproken. De gebruikers van de keten zoals de scheepsagenten en de rederijen waren zelden betrokken bij dat proces. Dat is nu anders. De brede gemeenschap wordt samengebracht en kan actief deelnemen. Dat geeft moed. We zijn een deel van de oplossing. We moeten dit initiatief dan ook met open armen ontvangen.”

Gemeenschap

Port of Antwerp-Bruges informeerde de scheepsagenten over vier verschillende projecten die het havenbestuur in het voorjaar van 2022 heeft gelanceerd om de druk op de nautische keten achter de sluizen te verlichten. Binnen het ‘KEBAB-programma’, wat staat voor ‘Ketenwerking Anders Bekeken Antwerpen Brugge’, staan thema’s zoals de havenplanning, scheepvaartbegeleiding en ligplaatsbeheer centraal. Met KEBAB wil het Havenbedrijf op een data- en communitygedreven manier bouwen aan een transparante en efficiënte veerkrachtige nautische keten. De deelprojecten zijn: ‘Flexibiliteit in de planning’, ‘Process mining aankomstreizen’, ‘Wachtplaatsen’ en ‘Selectieve versoepelingen’. 

Initiatieven

Het project ‘Flexibiliteit’ focust op welke schepen voorrang zouden moeten genieten. Daarbij geven scheepsagenten extra info mee over deadlines (zoals bijvoorbeeld de start van los- en laadoperaties van een aankomend schip). Op zeer drukke momenten wordt gekeken voor welke schepen er nog marge is zonder dat ze hun deadline missen.

Process mining aankomstreizen

Binnen het project ‘Process mining’ worden moderne technologieën gebruikt om de aankomsten van schepen nauw op te volgen. Via een gezamenlijk dashboard kunnen data over waar de oponthouden zich nu juist bevinden, snel en overzichtelijk door alle ketenpartners worden geregistreerd en gedeeld. Daarbij worden verbetertrajecten gedefinieerd. 

Selectieve versoepelingen

PoAB kijkt ook naar welke regels zorgen voor het gebruik van ressources zoals personeel en sleepboten en of er zijn die, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen, aangepast kunnen worden.

Wachtplaatsen

Het vierde project draait om het aanbod van wachtplaatsen te verruimen en transparanter maken. Door middel van een risico-analyse wordt bekeken of het veilig is om alle soorten schepen aan alle kades te laten bunkeren of drinkwater in te nemen.

Taskforce

Naast informeren, hield het Havenbedrijf ook de oproep om de uitdagingen te delen en ideeën te lanceren om op korte termijn oplossingen te vinden. De meest voorkomende uitdagingen zullen tijdens de eerste ‘Taskforce Oponthoud’ worden besproken op dinsdag 18 oktober 2022 in het Havenhuis in Antwerpen. Rond de tafel zitten medewerkers van het Havenbedrijf, leden van ASV, terminaloperators en de industrie.