Europees procureur: “Meer fraudedossiers geopend”

Nieuws, Douane
Melanie De Vrieze
Europees procureur Yves Van Den Berge
Europees procureur Yves Van Den Berge © EPPO

Vijf maanden na de oprichting van het Europees parket (EPPO) ziet Europees procureur Yves Van Den Berge al opvallende resultaten. Hoe Europa de fiscale fraude rechtstreeks vervolgt, licht hij toe tijdens het Voka Douanecongres op 23 november. 

Het European Public Prosecutor’s Office (EPPO), actief sinds 1 juni, onderzoekt misdrijven die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Dat gebeurt zowel op het niveau van de uitgaven (fraude met Europese subsidies of corruptie) als van de inkomsten (btw-carrousels en douanefraude). Tijdens het Voka Douanecongres op dinsdag 23 november zal Europees procureur Yves Van Den Berge toelichten hoe het nieuwe Europese Openbaar Ministerie fraude rechtstreeks vervolgt. 

De focus van het Europese Openbaar Ministerie ligt op de strafrechtelijke aanpak. Het is een echt vervolgingsorgaan, met dezelfde bevoegdheden als nationale parketten en procureurs. Yves Van Den Berge werkt als een van de tweeëntwintig Europese procureurs in Luxemburg. De twee Belgische gedelegeerde procureurs werken vanuit Brussel. “We richten ons op financiële fraude ten aanzien van de EU. Op het vlak van douane gaat het bijvoorbeeld over onderwaardering van goederen, het invoeren van goederen onder valse (lees minder belastbare) kwalificaties of van andere producten. Bijvoorbeeld wanneer jeansbroeken ingevoerd worden die dertig euro waard zijn, maar waarvan beweerd wordt dat de waarde of de kostprijs maar vijf euro bedraagt. Of theepotten invoeren, terwijl het over hightech gaat. Het is de bedoeling om die zaken ook effectief voor de strafrechtbanken te brengen.”

Grensoverschrijdende dossiers

Na vijf maanden blikt Yves Van Den Berge tevreden terug. “Op beleidsvlak zie je dat er meer aandacht is voor dergelijke fraude. Door de focus op dat soort criminele activiteiten wordt er sneller en efficiënter gewerkt. Daarnaast hebben de nationale en Europese inspectiediensten nu een rechtstreeks kanaal naar een vervolgende onafhankelijke instantie. Die diensten hebben al meer de reflex om de zaken sneller als strafrechtelijk te bekijken en te behandelen, terwijl ze vroeger een eerder administratief standpunt aanhielden. In onze opzet om grensoverschrijdend te werken, zijn we ook geslaagd. Sinds de komst van EPPO is er natuurlijk niet meer criminaliteit, maar zijn er wel al meer dossiers geopend door onze verhoogde focus, ons beleid en de individuele aanpak die we in iedere lidstaat op hetzelfde niveau willen doen.”

Strenge Belgische douane

Toch vinden heel wat logistieke spelers dat de douane in België strenger is dan de buurlanden. Zo beweren sommigen bijvoorbeeld dat ze in Rotterdam geen boete krijgen, terwijl dat in Antwerpen wel het geval is. Over het al dan niet strengere optreden van de Belgische douane kan Yves Van Den Berge zich niet uitspreken. “Wanneer iemand het niet eens is met de boete die de douane oplegt, kan hij zich altijd richten tot een rechter die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid de verschillende standpunten bekijkt. Misschien treedt de Belgische douane meer op of zijn ze intensiever aan het werk in de Antwerpse haven dan die van Rotterdam? Ik heb weet van een Europees rapport dat België aanmaant om op verschillende vlakken strenger te zijn. Laat ons zeggen dat de waarheid meestal in het midden ligt.”

Inschrijven voor het Voka Douaneconcgres kunt u hier. U vindt er ook meer info over het programma. 

Melanie De Vrieze