Actieplan energie-innovatie: Vlaamse havens als energiehubs

Nieuws, Douane
Michiel Leen
Cordeel Campus Boelwerf
Cordeel Campus Boelwerf © Cordeel

De CEO’s van de Vlaamse havens en hun collega’s van verschillende Vlaamse bedrijven geven vanmiddag het startschot voor de uitwerking van een energie-innovatieplan voor de havens. De afgelopen jaren werd al voorbereidend werk gedaan.

In aanwezigheid van federaal energieminister Tinne Van der Straeten en Rosalinde Van der Vlies, directeur ‘Clean Planet’ binnen de Europese Commissie, werd onder impuls van energiecluster Flux50 vanmiddag het startsein gegeven voor de uitwerking van een energie-innovatieplan voor de Vlaamse havens. Op die manier moeten de Vlaamse havengebieden evolueren naar duurzame internationale energiehubs, om zo de vraag naar duurzame én betaalbare energie te beantwoorden. 

Duurzame energiehavens

Frederik Loeckx, algemeen directeur bij Flux50, legt uit wat dat concreet inhoudt. “De havens zijn nu al belangrijke draaischijven in de energievoorziening, al gaat het daarbij momenteel nog hoofdzakelijk over fossiele toepassingen. In het kader van het energie-innovatieplan wordt onderzocht hoe ze die rol kunnen behouden, maar dan wel op een duurzame manier.”

Vlaanderen heeft, onder andere door zijn grote aanwezigheid van industrie, ook in de toekomst geïmporteerde krachtbronnen nodig. “Welke moleculen zullen dat zijn? Hoe importeer je die en transporteer je ze naar het hinterland? Rond die vraagstukken zullen we nu een gezamenlijke visie ontwikkelen.”

Boelwerf

De locatie voor de ondertekening is niet toevallig de bedrijfssite van aannemersbedrijf Cordeel en Imtech. De voormalige Boelwerf in Temse evolueerde van een voorbeeld van ‘oude’ industrie naar een ‘energiehaven’ met eigen getijdencentrale, drijvende zonnepanelen en duurzame mobiliteitsoplossingen. De scheepvaart speelt een cruciale rol in het energiedebat, meent Loeckx. Zo worden de mogelijkheden van walstroom verder onderzocht. “De technische uitdagingen blijven groot. De walstroom moet duurzaam worden opgewekt, maar moet ook kunnen worden opgeslagen. En bovendien vraagt de scheepvaartindustrie om een flexibele oplaadinfrastructuur. Geen twee schepen zijn dezelfde.”

Outlook tien jaar 

De partners in het samenwerkingsverband bekijken welke stappen er in de komende drie, vijf en tien  jaar mogelijk zijn. Over drie jaar zouden alleszins de eerste concrete resultaten zichtbaar moeten zijn. Flux50 kan daarbij teruggrijpen op voorbereidend onderzoek van de voorbije vier jaar. 

Hernieuwbare energie-hub van morgen

Jacques Vandermeiren, CEO Port Of Antwerp, zet mee zijn schouders onder het project. “De Waterstofimportcoalitie heeft aangetoond dat import uit andere continenten het sluitstuk vormt van onze duurzame energievoorziening. De havens van Antwerpen en Zeebrugge verkennen vandaag al de infrastructuur om Vlaanderen optimaal te positioneren als hernieuwbare energiehub van morgen.” Ook Daan Schalck, CEO North Sea Port, is mee. “North Sea Port heeft ervaring met grensoverschrijdende samenwerking tussen industriële clusters, op het vlak van warmte, CO2 en waterstof – inclusief de bijhorende en noodzakelijke infrastructuur – in de sectoren van chemie, staal, automotive en de productie van papier. Deze innovatieve industrie-clusters zijn duidelijk de weg voorwaarts.”

Michiel Leen