Olivier Schoenmaeckers (FORWARD): “Boetecatalogus douane gemiste kans”

Nieuws, Douane
Melanie De Vrieze
Olivier Schoenmaeckers
Olivier Schoenmaeckers © Bart Timperman

De boetecatalogus van de douane moet voor uniformiteit binnen de verschillende regio’s zorgen. Volgens Olivier Schoenmaeckers (FORWARD) is de catalogus een gemiste kans. “We wachten nog altijd op de invulling van het principe van goede trouw.” 

Update 3 juni 12.30 uur

De boetecatalogus, die te raadplegen is op Fisconetplus, is sinds kort in voege getreden en geeft een overzicht van de inbreuken met de te betalen boete.”Het is een administratieve richtlijn voor de centrumdirecteurs van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (AADA) waardoor ze de meeste voorkomende inbreuken op een uniforme manier kunnen afhandelen via een minnelijke schikking”, legt Francis Adyns, woordvoerder van de douane uit. Het doel is uniform beheer, zodat iedereen op de hoogte is van de tarieven en er een geharmoniseerde aanpak is.

“In het verleden zagen we verschillen tussen de regio’s”, zegt Olivier Schoenmaeckers, directeur FORWARD Belgium. “Soms werd in Antwerpen een boete van 250 euro gegeven terwijl dit in Zeebrugge 125 euro bedroeg. De douane wil de boetes op een uniforme manier toepassen. Het is afwachten wat de invulling op het terrein zal zijn. We horen de laatste dagen reacties van sommige bedrijven die vroeger een boete van 125 euro kregen nu ineens 250 euro moeten ophoesten.”

Goede trouw

Alfaport Voka en FORWARD hebben opmerkingen gegeven over de boetecatalogus omdat ze niet 100% akkoord zijn met bepaalde zaken. “We hebben niet zoveel in te brengen. Dit is een intern werkinstrument van de douane, maar is niet juridisch bindend. Het is een gemiste kans. Met onze sector ondertekenden we drie jaar geleden samenwerkingsakkoorden met de douaneadministratie, met het opzet om tot minder of geen boetes te komen en in te zetten op verbeteringstrajecten. We zitten nog altijd te wachten op de invulling van het principe van goede trouw. Dat is voor ons een belangrijke factor. We willen dat bedrijven die te goeder trouw zijn minder met de boetecatalogus geconfronteerd worden.” 

Nog voor de coronacrisis voerde FORWARD gesprekken met de douaneadministratie. “Daar hebben we een aantal stappen besproken, maar die zijn nooit in voege getreden. We hopen dat we dit op korte termijn terug kunnen oppikken”, aldus Olivier Schoenmaeckers. 

“De voorschriften hebben niets te maken met het concept van goede trouw”, reageert Francis Adyns. “Dat geldt alleen voor geautoriseerde marktdeelnemers en wordt toegepast als het ingeroepen wordt. Het concept van goede trouw betekent niet dat inbreuken op de douane- en accijnswetgeving niet meer bestraft kunnen worden of milder bestraft moeten worden. De AADA heeft met FORWARD Belgium afspraken gemaakt over de standaarden die haar leden moeten halen om compliant te werken.”

Melanie De Vrieze