Kostprijs nationaal vervoer stijgt met 7,6% door kilometerheffing

Nieuws, Douane
Philippe Van Dooren

UPTR heeft aan het Instituut voor Transport en Logistiek van België (ITLB) gevraagd om de impact van de kilometerheffing zo nauwkeurig mogelijk te meten. Het heeft zopas het resultaat aan de wegvervoerdersvereniging overgemaakt.

Voor de simulatie is uitgegaan van een vrachtwagen van 32 ton of minder met een Euro6-motor die 72.162 km per jaar aflegt. Die moet vanaf 1 april 2016 0,124 euro per kilometer betalen in Vlaanderen en in Wallonië. Er werd geen rekening gehouden met een mogelijk traject binnen Brussel, waar de tarieven hoger zullen zijn. Er werd wel rekening gehouden met de waarborg voor de OBU, de prefinanciering van de heffing tegenover de gemiddelde betalingstermijn van de transportfactuur, administratieve kosten, en meer.

Distributie wordt duurder

Uit de simulatie blijkt dat het stukgoedvervoer 5,78% duurder wordt. Het zware distributievervoer per vrachtwagen wordt 7,60% duurder.

“Het ITLB is uitgegaan van de bestaande rekenmodules voor nationaal vervoer volgens criteria die al jaren worden gehanteerd. Dit zijn dan ook gemiddelde – maar betrouwbare – inschattingen. In sommige gevallen zal men iets lager uitkomen, in andere iets hoger. Wanneer de distributie gebeurt met trekker-opleggercombinaties bijvoorbeeld, is de impact van kilometerheffing iets hoger”, aldus Michael Reul, secretaris generaal van UPTR. Men komt dan uit op een stijging van de kostprijs met grosso modo 7,8%.

Volgens Reul dient men tevens rekening te houden met het feit dat het hier gaat om uitsluitend nationaal vervoer. “Vervoerders die tijdens een distributieronde ook adressen in Nederland of Luxemburg beleveren, zullen ook het eurovignet moeten betalen”, zegt hij.

Grote impact in voedingssector

De simulatie van het ITLB bevestigt eerdere studies over de impact van de kilometerheffing op de prijzen in de handel. Zo heeft begin dit jaar Transport and Mobility Leuven (TML) in opdracht van Fevia uitgerekend dat de kilometerheffing de kost voor transport van Belgische voedingsmiddelen met 170 miljoen euro per jaar zal verhogen. Daardoor dreigt niet alleen minder omzet in België, maar ook minder export, zo werd vastgesteld.

Comeos van zijn kant berekende eerder dit jaar dat de prijzen van voeding in de winkels door de kilometerheffing in de drie gewesten kunnen stijgen met 0,5%.