UPTR: “Teken geen contract met Satellic of andere dienstverlener”

Nieuws, Douane
Philippe Van Dooren

Met de oproep wil UPTR duidelijk maken dat er nog geen concrete compenserende maatregelen zijn beslist en dat de vervoerders daarom hun kostprijs voor 2016 nog niet kunnen berekenen.

De oproep is opmerkelijk, omdat de Vlaamse regering enkele dagen geleden een ‘Engagementsverklaring voor een coherent logistieke beleid’ heeft gepubliceerd. Daarin worden een aantal flankerende maatregelen uitgestippeld en de oprichting van vier werkgroepen aangekondigd, die zich gaan buigen over die begeleidende maatregelen. Die werkgroepen komen vanaf eind september samen.

Catalogus van goede voornemens

Maar volgens UPTR is deze verklaring een “catalogus van goede voornemens die van dezelfde geest uitgaat als de door de Waalse regering genomen engagementen ten aanzien van de Waalse transporteurs.”

Noch in Vlaanderen, noch in Wallonië is er sprake “van om het even welke compenserende maatregel,” aldus de vereniging. Meer nog, ze stelt dat “bij de analyse van deze engagementen zelfs blijkt dat de Vlaamse transporteurs nog slechter bediend zullen worden dan hun Waalse confraters.”

Politieke beloften

Volgens de vereniging is “het enige becijferde engagement” een bijkomende investering van 100 miljoen euro die de Vlaamse regering jaarlijks wil besteden aan wegeninfrastructuur. “De rest van de mogelijke begeleidende maatregelen wordt ter studie afgevoerd naar vier verschillende werkgroepen. UPTR is geenszins van plan om zich in slaap te laten wiegen door mooie politieke beloften die zoals vaak geen vervolg zullen kennen”, klinkt het.

Geen van de twee andere federaties heeft op de speciale flash van UPTR en deze oproep gereageerd, hoewel ze de positie van de wegvervoerders binnen de vier werkgroepen kunnen verzwakken. Van in het begin het dossier van de kilometerheffing is beslist om in gemeenschappelijk front op te treden, maar zoals in het verleden blijkt UPTR nu ook de neiging te hebben om ‘cavalier seul’ te spelen.