Megaproject in Rotterdam kapseist definitief

Nieuws, Douane
Jean-Louis Vandevoorde

De Tank Terminal Europoort West (TEW) was een project van superlatieven: Shtandart TT, een volle dochter van de Russische Summa Group, wou in Rotterdam een installatie uitbouwen met een capaciteit van ruim drie miljoen kubieke meter voor de opslag, distributie en doorvoer van olieproducten en ruwe aardolie.

De terminal zou 55 hectare groot worden en 1.500 meter diepwaterkade krijgen, plus 750 meter kaailengte voor de behandeling van binnenschepen. Jaarlijks zou TEW op kruissnelheid vele tientallen miljoenen tonnen behandelen. De totale investering bedroeg om en bij 1 miljard euro. Een deel daarvan was voor rekening van het Havenbedrijf.

Niet meer haalbaar

In 2010 bij de ondertekening van het contract, was sprake van een opstart in 2015. Zo ver kwam het niet. Het project had toen al een bewogen vaart achter de rug. Begin vorig jaar stapte het terminalbedrijf VTTI uit de joint venture die het met Shtandart TT was aangegaan. VTTI verkocht zijn belang van 25% aan Summa.

Het duurde bovendien tot begin dit jaar voor alle bouw- en milieuvergunningen voor aanleg en exploitatie rond waren. De geplande start van de bedrijvigheid was intussen al verschoven naar 2017.

Uiteindelijk rezen ook bij Shtandart vragen over de haalbaarheid. Volgens het ‘Financieel Dagblad’ heeft dat onder meer te maken met het uitblijven van engagementen van andere Russische groepen en speelt ook het handelsconflict tussen Rusland en de EU mee. Na overleg met het Havenbedrijf viel de beslissing om niet door te gaan met het gezamenlijk project.

Geen eindpunt

Het Havenbedrijf Rotterdam, dat de in concessie gegeven terreinen terugkrijgt, geeft het project daarom echter niet op. “Gelet op de dynamiek in de mondiale oliesector, inclusief die in Rusland, en ontwikkelingen in de overslag van olieproducten”, is het overtuigd het concept met een andere partij te kunnen ontwikkelen.

Daarbij wordt aangestipt dat de overslag van olieproducten in het eerste halfjaar met meer dan een kwart is toegenomen en de trafiek met Rusland de belangrijkste motor van die groei was.

“De laatste tien jaar komt ongeveer 30% van de ruwe olie in Rotterdam uit Rusland. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat de beëindiging van het contract met Shtandart geen effect zal hebben op de omvangrijke hoeveelheden ruwe olie en olieproducten die tussen Rusland en Rotterdam verscheept worden”, klinkt het van die kant.