Portmade is ‘secured trade lane’ op zich

Nieuws, Douane
Marcel Schoeters

Volgens gedelegeerd bestuurder Jef Hermans is Portmade altijd een douaneagent geweest die meer innovatief wilde werken op het vlak van modules.”Een voorbeeld daarvan is onze extended gate, die een valabel alternatief biedt voor het elektronische transitsysteem NCTS. Goederen die uit een zeeschip gelost zijn zonder fysieke transitdocumenten, kunnen worden overgebracht van het ene particuliere entrepot naar het andere.”

Dezelfde filosofie hanteert het bedrijf op het vlak van de Authorised Economic Operator (AEO). “Je moet dat gebruiken voor wat het waard is. Wij leggen de problemen die wij ondervinden voor aan de douane, opdat we daar als bedrijf individueel voordelen zouden kunnen uithalen. Je mag niet in je zetel blijven zitten wachten op de voordelen van de AEO. Beter is het om binnen de eigen organisatie de drempels te overwinnen voor zover het wettelijk kader dat toestaat.” 

In november 2014 zette Portmade samen met Digi CMR de joint venture Pioniera op, dat elektronische transportdossiers produceert in de meest brede zin van het woord, zoals onder meer voor douane en terminals en de mogelijkheid biedt om er nog andere taken aan toe te voegen.

Protected cloud

“Daarmee staan wij haaks op de stelling van de douane dat de output belangrijker zou zijn dan de input. Wij zeggen dat de input, met name de data, belangrijker is dan de output. Alle gegevens zitten in een ‘protected cloud’ van beveiligde gegevens, die enkel beschikbaar zijn voor wie toegang heeft. Wij hebben in dat geval al verschillende projecten lopen met verschillende klanten.”

Indien nodig kunnen van daaruit ook papieren documenten worden afgedrukt, zegt Hermans. “Wij hebben zelfs een vergunning van de FOD Mobiliteit om de CMR af te mogen drukken op wit papier, in afwachting van de ratificatie door België van het e-CMR-verdrag om de elektronische CMR te kunnen gebruiken.”

Beveiliging

De derde pijler waar Portmade zijn dienstverlening op wil stoelen, is Safety & Security. “Vanuit Azië trekken wij een bepaalde technologie aan met als doel de integriteit van de zendingen te waarborgen. Het gaat erom die technologie klein en goedkoop te maken. Deze kleine toestelletjes kunnen zowel vast als ‘one way’ worden toegepast. Wij hebben een contract met onder meer Airbus om deze zendingen ook te kunnen opvolgen als ze op zee zitten, want normaliter worden ze gedeactiveerd als ze op volle zee zitten en pas weer geactiveerd wanneer ze land naderen. Deze devices kunnen veel meer bieden dan tracking & tracing, maar het is wel zo dat hoe meer parameters er nodig zijn, hoe duurder ze worden.”

Door deze drie concepten te combineren, is Portmade volgens Hermans een ‘secure trade lane’ op zich. “Deze technologie brengt ons binnen bij ondernemingen die ons anders niet zouden zien staan. Heel wat bedrijven zij eigen aangevers en kunnen van daaruit streven naar een erkenning als ‘secure trade lane’. Dankzij ons concept kan dat ook voor bedrijven die geen eigen aangevers zijn. Wij zorgen als dienstverleners ook voor ‘entry into the records’, de vereenvoudigde douane­aangifteprocedure waarbij de goederen in de elektronische admini­stratie van de vergunninghouder worden ingeschreven.”