Transportsector vestigt hoop op Europees Parlement

Nieuws, Douane
Jean-Louis Vandevoorde

In de strijd tegen een overheveling van fondsen uit het CEF-budget naar het garantiefonds dat voorzien is voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) uit het Plan Junckers, is de vuurlinie nu verschoven naar het Europees Parlement.

EFSI kreeg zoals het door de Europese Commissie is opgevat, eerder deze week nog steun van de kant van de ministers van Financiën van de lidstaten. Die liggen niet wakker van een geldtransfer uit de investeringsprogramma’s CEF en Horizon 2020 naar EFSI.

De bal ligt nu in het kamp van het Europees Parlement, dat zijn standpunt in dit dossier nog moet bepalen en waar vier comité’s (transport, industrie, begroting en economie) hun zeg moeten doen. Tegen juni zouden de drie partijen – Commissie, Raad en Parlement – tot een vergelijk moeten komen.

“Fout”

“De transportsector heeft alle hoop op het Europees Parlement gesteld”, zegt een vertegenwoordiger van een van de veertien organisaties die gisteren nog samen hun vrees uitspraken dat investeringen in havens, spoor en waterwegen in het gedrang zouden komen als geld uit de CEF-kas wordt weggesluisd naar EFSI.

Volgens Europarlementariër Philippe De Backer (foto) is het Parlement zich bewust van de inzet van het debat en is het niet van plan zich zonder slag of stoot neer te leggen bij wat door Commissie en Raad op tafel is gelegd.

“Wij nemen dit dossier heel ernstig. De Commissie en de lidstaten maken een fout door geld uit de Connecting Europe Facility te halen om het Plan Junckers te financieren”, zegt hij onomwonden. “Als aan de kredieten voor basisinfrastructuur in de trans-Europese transportnetwerken geraakt wordt, komen projecten met een beperkte of trage return on investment in gevaar. Ik begrijp de bezorgdheid van de transportsector en ik sta daarmee niet alleen. Die bezorgdheid leeft bij heel wat europarlementariërs.”

“Zwaar politiek gevecht”

Binnen het Europees Parlement is men volop aan het bekijken welke andere bronnen aangeboord kunnen worden om het EFSI-garantiefonds te spijzen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ongebruikte reserves in de Europese begroting en naar mechanismen die de geldtoevoer naar EFSI helpen spreiden. “We zijn alles aan het oplijsten”, zegt De Backer nog.

Hij verwacht wel “een zwaar politiek gevecht” over dit dossier, inzonderheid met de lidstaten. De zoektocht naar een consensus die Parlement, Raad en Commissie tevreden stelt, belooft moeilijk te worden.

Ook de rol van de christen-democratische Europese Volkspartij in het Parlement zal van belang zijn, zegt een andere waarnemer. Commissievoorzitter Junckers behoort tot die politieke familie. Van zijn kant benadrukt De Backer wel dat niemand in het EP het Plan Junckers zelf in vraag stelt, maar dat het erop aankomt met de juiste oplossingen voor het CEF te komen.