Pilootproject voor papierarm containervervoer gestart

Nieuws, Douane
Marcel Schoeters

Aangezien België momenteel het voorzitterschap van de Benelux Unie bekleedt, kwam de eer om het project voor te stellen toe aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het project bestaat erin dat alle bij het douanevervoer vereiste begeleidingsdocumenten worden vervangen door één enkel papieren manifest. Daarop staan – in barcode – de Movement Reference Numbers (MRN) vermeld, die de douanediensten in staat stellen om alle vereiste documenten in hun systemen op te roepen.

Momenteel wordt elke container nog vergezeld van een flink pak documenten. Tussen Antwerpen en Rotterdam worden jaarlijks 700.000 containers vervoerd via de binnenvaart. Het project wordt uitgetest op één enkel binnenschip, de ‘Moreen’, van Van Uden NedCargo. De directeur van dat bedrijf, Diederik Antvelink, zei dat de wijze waarop de huidige documenten door de schipper nog aan de douane moeten worden overhandigd, tijdrovend en niet altijd veilig is.

Lichtermanifest

In het lichtermanifest wordt alle relevante informatie aangaande containers opgenomen, zegt Dorothy Cardoen, die het project namens de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen mee opvolgde. Zij gaf toe dat hiermee nog de status van ‘papierloos’ nog niet helemaal is bereikt, maar dat er alvast een stap in de goede richting is gezet. “Het papieren manifest moet nog steeds aan boord zijn en aan de douane worden overhandigd.” Als nog te zetten stappen noemde zij de invoering van een elektronisch manifest en de douaneafhandeling via de Port Community Systems van de zeehavens.

De nieuwe Europese douanewetgeving, de zogenaamde Union Customs Code, treedt in 2016 in werking en voorziet in een totale afschaffing van de papieren beleidingsdocumenten tegen 2020. “Dankzij de nauwe samenwerking tussen de betrokken instanties, met name de containerterminals, de douaneautoriteiten en de binnenvaart, hebben we een goede basis voor de verdere uitbouw van dit project. Deze modernisering zal leiden tot een efficiëntere transfer van goederen in Europa en zo de centrale rol van onze havens verstevigen en hun competitiviteit bevorderen”, aldus minister Van Overtveldt.

Wegvervoer

Hij drukte de hoop uit dat het papierarme systeem snel zal kunnen worden uitgebreid naar het totale binnenvaartverkeer binnen de Benelux en naar de andere modi toe. In juni wordt een tweede project gelanceerd over de begeleidende documenten in het wegvervoer. Dat zal dan de hele Benelux, dus inclusief Luxemburg, omhelzen.

Al deze projecten passen volgens Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, in het streven om van de Benelux dé logistieke toegangspoort van de EU te maken. Momenteel neemt de Unie al 40% van het totale binnenvaartverkeer van de EU voor zijn rekening.