Enthousiaste reacties op beleidsplan douane

Nieuws, Douane
Marcel Schoeters

Directeur Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport, het platform van de private havensector binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland, hoopt dat het douanebeleidsplan een roadmap zal zijn voor de douane de komende jaren. “We zien er veel van onze prioriteiten in terug, zoals centralised clearance, het afstappen van transactionele controles door system based approach en een opening naar meer administratieve sancties.

Het is nu zaak dit plan volgens de vastgelegde deadlines én de nodige budgetten effectief uit te voeren. Alleen dan zullen de ondernemingen op het terrein het effect voelen. Dit moet bijdragen tot een verdere versterking van de aantrekkelijkheid van de Antwerpse haven en bij uitbreiding van de hele logistieke sector in Vlaanderen.”

Vanfraechem zegt verder dat de Belgische douane met projecten als centralised clearance, system based approach enz. voorop moet lopen op de Europese agenda en zo een concurrentieel voordeel creëren in België. “Dat moet ondernemingen ertoe aanzetten om meer douane-afhandelingen in België te centraliseren wat een positief effect kan hebben voor zowel de toegevoegde waarde als voor de Belgische overheid. De overheid mag immers 20 % van de geïnde douanerechten afhouden voor de eigen werking. Met de inzet van de nodige middelen én een goede opvolging van de verschillende projecten, is dat een realistische doelstelling”, aldus Vanfraechem.

Voka-Havenvereniging

Rudi De Meyer (foto), directeur van Voka-Havenvereniging, de koepelorganisatie van de private sector in de vier Vlaamse havens, vindt in het plan heel wat verwijzingen terug naar de strategie van de vereniging aangaande het zogenaamde ‘Vlaanderen douane smart hub’-concept. Hij verwijst onder meer naar de consensus die in september 2014 werd bereikt met de AAD&A om met betrekking tot een aantal projecten de bestaande Community systemen verder uit te bouwen en te integreren met de systemen van de douane.

“Concreet is er een draagvlak om via de port community systemen en NSW (National Single Window) te komen tot de stroomlijning van export, import- en controleprocessen met finaal een ‘groen licht’/clearance naar de belanghebbende. Vanuit deze omgeving kan verder uitwerking gegeven worden aan nieuwe projecten i.v.m. datasharing en cloud solutions.  Hierbij dient eveneens verwezen te worden naar de rol van CCS als forum waar de douane met de havens (publiek en privé) en de waterwegbeheerders (binnenvaart) kan afstemmen over meer geïntegreerde samenwerking en de daarbij horende projecten”, aldus De Meyer.