TIR-akkoord met Rusland op de valreep verlengd

Nieuws, Douane
Philippe Van Dooren

De Russische federale dienst voor douanezaken (FCS RF) heeft donderdag de Russische vervoerdersfederatie ASMAP die borg staat voor het TIR-systeem in Rusland, officieel medegedeeld dat het akkoord wordt verlengd.

Eerde hadden Russische verantwoordelijken binnen de UN-ECE al laten weten dat het de bedoeling van Rusland is om “haar rol binnen de TIR-Conventie te blijven spelen.”

Toch is de IRU er niet helemaal gerust op: “Omdat er nog veel details ontbreken (over de verlenging) kunnen wij niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst nog steeds praktische problemen zullen zijn bij het overschrijden van de Russische grens.”

Het huidige akkoord met Rusland werd in november 2014 afgesloten en loopt tot motgen, 28 februari. Het was bedoeld om de FCS RF meer tijd te geven voor het uitsturen van een nieuwe tender om een nieuwe borgvereniging aan te duiden.

Al twee jaar

Het geschil – om niet te zeggen: het conflict – tussen de IRU (de beheerder van het TIR-systeem) en de Russische Federatie duurt nu al meer dan twee jaar. Over de ware toedracht wordt eigenlijk niet duidelijk gesproken, noch door Rusland, noch door de IRU. De zaak is immers uiterst delicaat.

Het komt er summier op neer dat Rusland dreigt uit het TIR-systeem te stappen als er geen aparte aanvullende garantstelling bij de staatsdienst Rostek komt. De officiële Russische TIR-partner is echter de ASMAP. Om diens imago te beschadigen en zo te kunnen vervangen, heeft de FCS RF twee jaar geleden de vervoerdersfederatie (valselijk) beschuldigd van ontduiking van gelden voor een totaal van meer dan 500 miljoen dollar. Sindsdien leven de IRU en de FCS op voet van oorlog.