Antwerpen wil havenintern CO2 nuttig gebruikt zien

Nieuws, Douane
Jean-Louis Vandevoorde

CO2 staat vandaag vooral te boek als broeikasgas. Nochtans gaat het om een grondstof die tal van nuttige toepassingen kan krijgen zoals in bv. glastuinbouw, de productie van duurzame bouwmaterialen of  hergebruik binnen de olie- en chemienijverheid.

De Antwerpse haven kan in het aanboren van die potentiële meerwaarde een centrale rol spelen, onder meer omwille van zijn positie als grootste geïntegreerde petro-chemische cluster in Europa. Bijna de helft van de CO2-equivalente industriële emissies in Vlaanderen zijn op naam van de Scheldehaven te schrijven.

CO2 moet dan wel zijn weg kunnen vinden naar gebruikers binnen en buiten de haven die het in hun processen kunnen aanwenden. Transport via pijpleidingen is daarvoor de meest aangewezen oplossing.

Studie

Hoe dat concreet in zijn werk kan gaan, was het voorwerp van een door Europa ondersteunde haalbaarheidsstudie in het raam van een Interreg-project. Daarin werd onderzocht hoe groot het aanbod is en wat de mogelijkheden zijn voor zuivering, transport en hergebruik van CO2.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie en de geplande vervolgstappen zullen begin maart worden toegelicht tijdens een vergadering van de klankbordgroep  ‘Carbon Capture, Utilisation and Storage’ (CCUS).

Maar een punt lijkt nu alvast duidelijk: “De totale uitstoot is inderdaad groot genoeg om gerecupereerd te worden, maar momenteel ontbreekt de infrastructuur om CO2 onder de juiste vorm en in voldoende hoeveelheden aan te leveren”, zegt het Havenbedrijf. De haven is alvast bereid om een business case te faciliteren.