Antwerps overslagrecord is nog iets groter

Nieuws, Douane
Stefan Verberckmoes

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de Scheldehaven een nieuw overslagrecord had gevestigd. Toen werd nog op 198,8 miljoen ton gemikt (+4,2%). De groei ten opzichte van 2013 blijkt nu 4,3% te bedragen.

Bij de containers is de teller eind vorig jaar op 8.977.738 teu (+4,7%) komen te staan. Dat de kaap van de negen miljoen teu vorig jaar net niet gehaald werd, is het gevolg van twee stakingsdagen. In tonnen uitgedrukt steeg de containeroverslag uiteindelijk met 5,9% naar 108,3 miljoen ton. Antwerpen profiteerde in het najaar van de congestie bij ECT in Rotterdam, waardoor lading werd afgeleid.

 Zowel het roro- als het conventionele stukgoedverkeer kenden een daling van 2% naar respectievelijk 4,47 en 9,88 miljoen ton. Het aantal behandelde auto’s zakte met 8.1% tot 1.195.161 stuks.

Bulk

Ook de overslag van vloeibaar massagoed blijkt nog iets sneller te zijn gegroeid dan eind december gezegd werd. Het eindtotaal was 62,83 miljoen ton (+5,6%). De daling bij de droge bulk was dan weer iets groter dan verwacht met een jaartotaal van 13,5 miljoen ton (-6,1%). Hier speelde vooral de verdere teruggang van de kolentrafiek met 34,9% naar 1,42 miljoen ton een rol.

In de loop van 2014 hebben 14.009 zeeschepen de Antwerpse haven aangelopen. Dat waren er 1,5% minder dan in 2013, maar hun totale bruto tonnenmaat steeg wel met 1,7%. De schaalvergroting laat zich het meest in de containersector voelen. Vorig jaar waren er 207 opvaarten van containerreuzen met een capaciteit van meer dan 13.000 teu. Dat waren er 82 meer dan in 2013.