Als abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek op flows.be

Log in als abonneeAbonneer

Dossiers

Flows Logistics Rookie of the Year

Flows organiseert elk jaar een verkiezing 'Logistics Rookie of the Year' en ‘Logistics Thesis of the Year'. Met de thesis wil Flows de inzichten van de nieuwste generatie logistieke professionals delen met de beleidsmakers uit de logistieke sector. Dankzij de verkiezing van de Logistics Rookie of the Year krijgen de bedrijfsleiders van morgen een forum en een netwerk. Voor bedrijven met talent is dat dé kans om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever.

Kilometerheffing

Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geldt in BelgIë een kilometerheffing. Het tolwegennet en de geldende tarieven zijn bepaald door de drie Belgische Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest). De heffing blijft onderwerp van debat. Zowel de beperking van de heffing tot zwaardere vrachtwagens als het gebruik van de geïnde bijdragen.

CO2-uitstoot in de scheepvaart

Brandstof is een ‘hot issue’ in de scheepvaart. Recent werd de zwaveluitstoot beperkt in zogenaamde Emission Control Areas (ECA). Zo zijn rederijen verplicht om zwavelarme bunkers in te slaan, de rookgassen door een scrubber te laten reinigen of over te schakelen op lng als brandstof. Naarmate de klimaatopwarming meer en meer aandacht krijgt, groeit de druk om nog veel verder te gaan richting klimaatneutrale scheepvaart. In dat perspectief zijn stappen naar alternatieve energiebronnen cruciaal.

Kustvisie

Met het project Kustvisie ontwikkelt de Vlaamse overheid een langetermijnaanpak voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen een zeespiegelstijging met 3 meter. Het bestaande masterplan kustveiligheid uit 2011, dat volop in uitvoering is, verzekert onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050. Dat masterplan kustveiligheid was gebaseerd op een gematigd scenario met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater tot het jaar 2100.

Europese hervorming transportsector

In Europa wordt volop gewerkt aan een hervorming van de transportsector. Onder andere cabotage, sociale dumping, tolheffing en duurzaamheid staan op de agenda. Eind mei ontvouwde de Europese Commissie haar plannen.

Multimodaal Vlaanderen