dossier

Ecocombi's in Europa

22 January 2015
Op 22 januari 2015 is de eerste ecocombi in Vlaanderen uitgereden, terwijl er in Nederland al een duizendtal actief zijn. In Zweden en Finland zijn ze al jaren gemeengoed. De eerste vrachtwagencombinatie met een laadvermogen tot zestig ton die een vergunning kreeg als ‘Langere en Zware Vrachtwagen’ (LZW), rijdt in het kader van een proefproject op een vastgelegd traject tussen Heverlee en de Antwerpse haven, dat geen bebouwde kom doorkruist. De transportsector is voorstander van ecocombi’s omdat je met één chauffeur tot 30% meer lading vervoert en er evenveel minder emissies per vervoerde ton zijn. Tegenstanders wijzen op de risico’s van het rijden met 25,25 meter lange LZV’s voor een ‘reverse modal shift’. Zij hebben ook vragen rond verkeersveiligheid. De proefprojecten in Nederland, Duitsland, Denemarken, Duitsland en nu Vlaanderen zijn onder andere bedoeld om deze risico’s beter in te schatten.
ecocombi

Alle artikels in dit dossier