Thesis over autonoom varen wint goud Leerstoel Dennie Lockefeer

Nieuws, Binnenvaart
Koen Heinen
De prijswinnaars omringd door de familie van Dennie Lockefeer
De prijswinnaars omringd door de familie van Dennie Lockefeer © UA

Amber Waterschoot kaapte de gouden thesisprijs van de Leerstoel Dennie Lockefeer weg met een onderzoek naar autonome scheepvaart. Het zilver was voor Vid Tomljenovic en het brons ging naar Nils Muyshondt.

De derde fysieke thesisprijsuitreiking in het kader van de Leerstoel Dennie Lockefeer vond donderdagavond plaats in Willebroek, aan boord van de ‘Blauwe Reiger’ van De Vlaamse Waterweg.

Katrien Storms, houder van de Leerstoel Dennie Lockefeer, was ter gelegenheid van de prijsuitreiking dankbaar voor de verlenging van de Leerstoel met twee jaar en voor de crowdfunding door de betrokken bedrijven uit de maritieme sector. Ze gaf ook een kort overzicht van de drie pijlers waarop de Leerstoel gebaseerd is: onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De thesisprijzen maken deel uit van het aspect onderwijs. De jaargang 2023 leverde drie winnaars op. “We hebben ondertussen ook een ‘community’ van vorige prijswinnaars. Zij zijn de ambassadeurs van de Leerstoel”, kondigde Storms nog aan. Die ambassadeurs mochten kort de winnende thesissen voorstellen.

Aansprakelijkheidskwesties

Amber Waterschoot maakte voor haar masterproef ‘Autonome scheepvaart. Alle hens aan dek?’ een analyse van de kosten van een autonoom vaartuig en vergeleek die met een traditioneel schip van dezelfde omvang. Daarnaast onderzocht ze verschillende belangrijke aspecten rond veiligheid, milieu en beveiliging bij de exploitatie van onbemande schepen. Aansprakelijkheidskwesties zullen volgens haar onderzoek een belangrijke impact hebben op de maritieme verzekeringsmarkt in termen van verzekeringspolissen en dekkingen. Ze verwacht dat de autonome technologieën in de loop van de tijd zullen wijzigen vanwege de behoefte aan superieure veiligheids- en wettelijke voorschriften, maar de bevindingen in de studie tonen potentiële besparingen aan bij de implementatie van geautomatiseerde vaartuigen in de binnenvaart.

Aanlevering van containers met de binnenvaart

Vid Tomljenovic, die als eerste buitenlander de zilveren thesisprijs in de wacht sleepte, zocht met zijn onderzoek naar een oplossing voor de problemen bij het aanleveren van containers met de binnenvaart in de zeehavens. Schema’s voor het toewijzen van containers aan een schip en het tijdig afleveren op de terminal worden nog dagelijks handmatig gedaan. Met zijn thesis onderzocht hij of ‘reinforcement learning’of ‘versterkend leren’ een goede benadering is om dat proces te automatiseren om efficiënte schema’s te maken. Volgens hem heeft versterkend leren het potentieel om het aanleverprobleem van containers met de binnenvaart op te lossen.

Impact Blauwe Golf op rendabiliteit

Nils Muyshondt focuste met zijn thesis op de ‘Impact van de Blauwe Golf op de rendabiliteit van een binnenvaartonderneming’. Dankzij technologische procesinnovaties zoals de applicatie ‘Blauwe Golf’ kan de ecologische voetafdruk van de binnenvaart op korte termijn beperkt worden, is hij van oordeel. De impact van de Blauwe Golf is het grootst wanneer de brandstofprijs hoog is. Uit het onderzoek blijkt ook dat investeren in een binnenvaartonderneming het interessantst is wanneer er voor lange tijd een macro-economische situatie is die gekenmerkt wordt door een lage inflatie en lage brandstofprijzen.

Amber Waterschoot
Gouden winnares Amber Waterschoot

Prijsuitreiking

De prijzen werden uitgereikt door de drie dochters van Dennie Lockefeer. De bronzen prijs voor Nils Muyshondt werd in ontvangst genomen door de papa van Nils omdat hijzelf op dit moment in Dubai zit.

De familie  van Dennie Lockefeer dankte eveneens voor de verlenging van de Leerstoel en noemde de reacties van de vele sponsors hartverwarmend en een erkenning voor de visie van Dennie.

Ook Port of Antwerp-Bruges mag zich nu bij de gouden sponsors van de Leerstoel Dennie Lockefeer rekenen. “De Leerstoel Dennie Lockefeer levert interessante onderzoeksopportuniteiten op waar we ons als Port of Antwerp-Bruges kunnen achter scharen”, zei Chris Coeck van Port of Antwerp-Bruges.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg en gastheer voor de prijsuitreiking, dankte op zijn beurt voor het opzetten van de leerstoel. “Dit is een eerbetoon aan de persoon Dennie Lockefeer voor wat hij voor de binnenvaart betekend heeft. De leerstoel maakt het mogelijk dat jonge mensen mee de toekomst kunnen maken voor wat de binnenvaart moet betekenen. Daarom ook ons engagement voor de verlenging”, zei hij.

Hij wees ook op de minder goede cijfers voor de binnenvaart. “Dat mag ons wel niet weerhouden om de binnenvaart te blijven promoten. Een van de belangrijke uitdagingen is zero emissie”, besloot hij.