Vlaamse regering keurt wetsontwerp CLNI-verdrag binnenvaart goed

De Vlaamse regering heeft het wetsontwerp met betrekking tot het Verdrag van Straatsburg van 2012 over de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) goedgekeurd. Het houdt onder meer een verhoging van de aansprakelijkheidsgrens in.

Ten opzichte van het Verdrag van 1988 geldt in het CLNI van 2012 een verdubbeling van de aansprakelijkheidsgrenzen voor scheepseigenaren voor schade veroorzaakt aan personen en materieel. Er geldt tevens aansprakelijkheid voor schade door vervoer van gevaarlijke stoffen en voor bepaalde vormen van milieuschade.

Ook het geografisch toepassingsgebied werd uitgebreid. Het is niet langer enkel van toepassing op de Rijn en de Moezel, maar op alle binnenvaartwegen. De verdragsluitende staten hebben echter de mogelijkheid andere regelingen te treffen voor vaarwegen zonder belang voor het internationale vervoer.

België ratificeerde het CLNI van 2012 op 27 september 2012, de dag van de totstandkoming van het Verdrag.