Opbrengst zelfrijdende truck nog geen uitgemaakte zaak

Wanneer een chauffeur van een zelfrijdende truck administratieve taken overneemt, kan 6.000 tot 10.000 euro toegevoegde waarde gecreëerd worden. Al zijn er wel kanttekeningen te maken.

Een van de conclusies van het VIL-project ‘Value Added Trucking’, dat gisteren werd gepresenteerd, is dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een businesscase uit te werken. Wel is het mogelijk om een eerste indicatieve inschatting te maken.

“We kunnen nog geen businesscase opmaken om de rendabiliteit van een zelfrijdende truck te becijferen. Hiervoor zijn er nog te veel onbekende kostenelementen. In onze benadering konden ook enkele belangrijke aspecten zoals veiligheid en minder congestie niet gekwantificeerd worden. Wat wij becijferd hebben, zijn de potentiële baten om zo te weten te komen wat de maximale meerprijs van de truck en van de investeringen mag zijn”, stelt projectleider Peter Lagey.

Om die potentiële baten te becijferen, werd een onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal vervoer. In het eerste geval kan beperkt autonoom gereden worden en is er weinig tijd beschikbaar en veel administratie. In het tweede kan meer autonoom gereden worden en is er veel tijd beschikbaar en weinig administratie.

In beide gevallen werd gekeken naar taken die de chauffeur kan overnemen van een bediende op kantoor, zoals slots boeken, communicatie met de volgende bestemming, registreren van ritgegevens, documenten invullen en scannen, het transportdossier afwerken, nieuwe opdrachten accepteren en dergelijke meer (zie foto 2). “Ook hebben wij de code 95-opleidingen opgenomen, in de veronderstelling dat de wetgever zou toestaan dat ze elektronisch mogen gebeuren. En we hebben in deze batencalculatie ook de verbruikswinst opgenomen, die in het platoonscenario circa 5% kan bedragen”, zegt Lagey.

Nuancering

In het nationale vervoer kan men per zelfrijdende truck een besparing realiseren van maximaal 6.000 en in het internationale vervoer van 10.000 euro, zo blijkt.

“Maar dat moet wel genuanceerd worden”, zegt Lagey. “Dat zijn de baten in het beste scenario. De veronderstelling is dat de chauffeur de administratieve taken wil en kàn doen, dat hij ze correct uitvoert, en dat de taken op het kantoor goed herzien en georganiseerd worden in functie van de bespaarde tijd daar.”

Kosten nog onbekend

 “We hebben de maximale baten berekend, maar de kosten konden we niet kwantificeren. Die zijn nog niet gekend. Hoeveel zal zo’n zelfrijdende truck kosten? Wat zal de investering in IT en 4G/5G-communicatie zijn, zowel op het kantoor als in het voertuig? Ook hebben we abstractie gemaakt van de eventuele meerkost van de verloning van de chauffeur die mogelijk het gevolg zal zijn van de opwaardering van zijn taken. Die discussie moet immers nog gevoerd worden”, zegt Lagey tot slot.

Philippe Van Dooren