Havens Noordrijn-Westfalen in gebreke met richtlijn Port Security

De Europese Commissie sleept Duitsland voor het Europese Hof omdat de deelstaat Noordrijn-Westfalen de richtlijn met betrekking tot havenveiligheid nog niet toepast. Met Duisburg heeft de deelstaat de grootste Europese binnenhaven in zijn rangen.

De deadline voor de implementering van richtlijn 2005/65/EC was 15 juni 2007. In september van vorig jaar had de Europese Commissie Duitsland al eens aangemaand om aan zijn verplichtingen met betrekking tot de veiligheid in havens tegemoet te komen. Omdat geen gevolg gegeven werd aan die oproep, daagt de Europese Commissie Duitsland nu voor het Europese Hof.

De Duitse overheid had al wel een actieplan gelanceerd voor de implementering van de verplichtingen uit de Richtlijn in Noordrijn-Westfalen. Tot nu toe heeft de deelstaatregering het voorstel tot wijziging van de wet op veiligheid in havens echter nog niet goedgekeurd.

De richtlijn heeft tot doel schepen en haveninstallaties, als onderdeel van de maritieme link in de transportketen, te beschermen tegen het risico voor aanvallen en terrorisme.