Fiscale gunstmaatregel voor groenere trucks geschrapt

De federale regering schaft een fiscale gunstmaatregel af die moest zorgen voor een groener vrachtwagenpark. Vanaf 2020 worden de zogenaamde meerwaarden volledig belast. De brancheorganisaties spreken van een kaakslag en lanceren een tegenvoorstel.

In september trok Febetra-voorzitter Benny Smets al aan de alarmbel. Bij nadere analyse van het Zomerakkoord bleek dat de federale regering de belastingvrije meerwaarden op bedrijfsvoertuigen wou afschaffen.

Nu de kogel door de kerk is, vragen alle federaties unisono om op die beslissing terug te komen of de fiscale regeling aan te passen. De organisaties zijn Febetra, TLV, UPTR (wegtransport), FBAA (autocars en bussen), GTL (taxi’s), Traxio (voertuigenhandel), Unizo en UCM (middenstandsorganisaties).

Meerwaarde niet belast

“De fiscale maatregel kwam er in 2000 als compensatie voor de forse verhoging van de fiscaliteit op de diesel”, legt Philippe Degraef, directeur van Febetra uit. Bij een verkoop van een voertuig blijft de meerwaarde onbelast op voorwaarde dat die sommen ingeboekt worden in een belastingvrije reserve en geherinvesteerd worden in voertuigen die aan een strengere ecologische norm beantwoorden.

Volgens de brancheorganisaties zorgde die aanpak voor een snellere vergroening van het wagenpark. “Tegelijk kon het eigen vermogen van de ondernemingen versterkt worden”, stellen ze.

Kaakslag

De federale regering heeft nu beslist om vanaf 2020 de zogenaamde meerwaarden volledig te belasten. “Dat is nefast voor de betrokken sectoren en contraproductief voor de staatskas. Nochtans staan de sectoren voor een cruciale periode. De ambitie om de CO2-uitstoot te reduceren en betere milieuprestaties af te leveren kan alleen worden waargemaakt door investeringen in zeer dure technologie. Die meerkost kan niet doorgerekend worden aan de klant”, stellen ze.

“De regering ontneemt ook een belangrijk investeringskapitaal van de ondernemers. Het eigen vermogen van de bedrijven dreigt drastisch te dalen. De beslissing van de federale regering is voor de betrokken sectoren dan ook een kaakslag”, stellen ze nog.

Updaten

De werkgeversorganisaties dringen dan ook aan op een herziening. Ze stellen tegelijkertijd voor om de vergroening te blijven ondersteunen met nieuwe criteria. “Het is waar dat een aantal maatregelen die in het regime waren opgenomen – zoals investeringen in doedehoekspiegels die inmiddels verplicht zijn – nu voorbijgestreefd zijn. Ons voorstel is dan ook dat het regime zou worden behouden, maar dat de criteria geüpdatet worden door meer de nadruk te leggen op elektrische trucks, aardgasmotoren en dergelijke”, legt Degraef uit.

Philippe Van Dooren