Speerpuntcluster VIL breidt activiteiten fors uit

VIL is zopas aangeduid als een Vlaamse speerpuntcluster. Daarmee is het niet alleen het aanspreekpunt voor logistiek Vlaanderen, maar breidt het diens activiteiten ook uit, met onder meer een democentrum en een ‘synchromodaal platform’.

Voorzitter Danny Van Himste stelde gisteren VIL 4.0’ voor tijdens zijn speech op een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. VIL is, zoals eerder gemeld door de Vlaamse regering, aangeduid als een van de vijf speerpuntclusters. “De kern daarbij blijven de bedrijven. VIL is er voor de logistieke dienstverleners én voor de industrie. Rond die kern gaan wij diverse activiteiten ontplooien, rond vier thema’s waarmee we Vlaanderen beter op de logistieke kaart willen zetten. Deze zijn: Flanders Gateways, digitalisering, duurzaamheid en omnichannel.”

De organisatie – die voortaan ook niet meer door het leven gaat als 'Vlaams Instituut voor de Logistiek', maar enkel als VIL – is niet over een nacht ijs gegaan om deze vier thema’s te selecteren. Dat gebeurde aan de hand van een externe marktbevraging en een ledenbevraging, waarna gebrainstormd werd met de overheid en met de universiteiten. “Daaruit bleek dat deze vier gebieden de meeste groei kunnen waarborgen. Die boot mogen wij niet missen en waar nodig moeten we een inhaalslag maken”, zegt Van Himste.

Meer valorisatie

“Een derde laag zijn de vijf domeinen waarin VIL een meerwaarde kan bieden. Net als voordien zijn de projecten van groot belang, met dit verschil dat de klemtoon ook op de valorisatie ervan komt te liggen. Een tweede domein is het netwerken. Die rol blijven we versterkt opnemen. Een nieuwigheid is de internationalisering. Daar zijn we momenteel nog niet genoeg mee bezig. Het VIL zal de bedrijven helpen meer internationaal te werken”, zei Van Himste. De twee laatste thema’s zijn beleidsondersteuning en opleiding/vorming.“

Samenwerkingen

“Dat gaan we niet alleen doen. We zullen opschalen door een multidisciplinaire samenwerking op te zetten en door als cluster de krachten te bundelen. Dat zal gebeuren via strategische partners, bovenop de ad-hocpartners van onder andere de projecten. Er komen ook een aantal partners voor de aansturing van de cluster zelf, zoals IMEC en VITO, die zich geëngageerd hebben, en VLIR – de koepel van de universiteiten – waarmee de gesprekken quasi rond zijn. Er zijn ook gesprekken aan de gang met Voka en mogelijk zullen er nog komen met andere mogelijke partners”, legde de voorzitter uit.

“Met VIL 4.0 hebben we de ambitie om van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supplychain te maken. Maar daarnaast hebben we naar de toekomst toe vier bijkomende ambities. Een eerste is de jaarlijkse ‘Trends Radar’ die dit jaar voor het eerst zal verschijnen. Daarin wordt de focus gelegd op de belangrijke innovatieve ontwikkelingen in de sector. Er komt ook een logistiek demonstratiecentrum waarin bedrijven nieuw materieel kunnen testen en demonstreren. Verder wordt een strategisch partnership opgezet met FIT (Flanders Investment & Trade) om deze te ondersteunen”, zei Van Himste.

Synchromodaal platform

 “Een vierde initiatief is het ‘synchromodaal platform’. Dit wordt op vraag van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) opgericht en moet nog door de Vlaamse regering worden goedgekeurd. Het wordt een neutraal orgaan dat de bedrijven moet helpen bij het verwezenlijken van een multimodale strategie. Het platform wordt dus een additionele service naar de industrie toe”, besluit Van Himste.

Over dat synchromodaal platform zei VIL-directeur Liesbeth Geysels aan Flows dat het geen advies- of promotieorgaan wordt. “Minister Weyts wou af van de unimodale aanpak en verzocht het VIL als neutrale organisatie en een sterke link met de bedrijven om een multimodaal platform op te zetten. De focus ligt daarbij op bedrijfsbegeleiding. Het wordt een orgaan dat bedrijven in de praktijk begeleidt bij het maken van de ‘mental shift’, de bundeling van stromen, de berekening van de business cases, enzovoort”, zegt ze.

Kruisbestuiving

Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA), die het clusterbeleid in Vlaanderen op gang bracht, benadrukte in zijn antwoord het belang van innovatie voor de bedrijven. “Wacht niet tot de samenleving oplossingen biedt. Ga zelf op zoek naar verschillende oplossingen, zie wat het meest toekomst biedt. Laat jullie inspireren door andere bedrijven. Kruisbestuiving is de basisgedachte van de clusters”, zei hij.

Ook riep hij de bedrijven op om zich meer écht te engageren in de logistieke cluster; en het VIL om de innovaties meer te vermarkten.

Nieuwe logo

Om de veranderingen bij het VIL kracht bij te zetten, werd gisteren de nieuwe logo voorgesteld. Ook de baseline is gewijzigd om de nieuwe richting beter te illustreren. ‘Know – Apply – Grow’ wordt vervangen door ‘Empowering Logistics’.

Philippe Van Dooren