Meer synergieën tussen EU en China inzake transportinfrastructuur

China gaat bijdragen aan het investeringsplan van de EU. Tevens werd een MoU getekend over het ‘Connectivity Platform’, waardoor synergieën kunnen ontwikkeld worden tussen de TEN-T’s en het Chinese 'One Belt, One Road'-initiatief.

Dat is vandaag beslist tijdens het ‘High Level Economic and Trade Dialogue’ in Beijing. Vice-premier Ma Kai heeft Europees commissarissen voor Economische/Monetaire Zaken Jyrki Katainen en Transport Violeta Bulc gemeld dat China voor een niet nader vernoemd bedrag gaat bijdragen aan het Europees Investeringsplan van 315 miljard euro. Er is overeengekomen dat de modaliteiten van de samenwerking nog voor eind 2015 zullen gedefinieerd zijn.

China is het eerste niet-EU-land dat beslist heeft om hieraan bij te dragen. Voorlopig hebben negen EU-lidstaten dat al aangekondigd: Duitsland (8 miljard euro), Spanje (1,5 miljard), Frankrijk (8 miljard), Italië (8 miljard), Luxemburg (80 miljoen), Polen (8 miljard), Slovakije (400 miljoen), Bulgarije (100 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (6 miljard pond of ca. 8,5 miljard).

One Belt, One Road

Meer concreet was de ondertekening van Memorandum of Understanding (MoU) over het zogenaamde ‘Connectivity Platform’. Dat beoogt het bevorderen van synergieën tussen het Chinese 'One Belt, One Road’-initiatief en Europese ‘connectiviteitsinitiatieven’ zoals het beleid inzake de Trans-Europese Transportnetwerken (TEN-T’s). Er zal samengewerkt worden op het vlak van infrastructuur, uitrustingen, technologie en standaarden. Ook hierbij zal de EIB betrokken worden.

Het platform moet de potentiële investeerders beter informeren en hen tevens een ‘level playing field’ bezorgen.

Het ‘One Belt, One Road’-initiatief werd in 2013 gelanceerd. Het beoogt een betere aansluiting van de belangrijkste Chinese industriesteden bij handelscentra in Azië, het Midden-Oosten en Europa. Het project omvat een luik spoor, dat eerder de klassieke zijderoute volgt, en een maritiem luik dat ook Zuidoost-Azië en landen rond de Indische Oceaan omvat. De maritieme 'Silk Road' leidt naar onder andere Piraeus als hub (de Chinese rederij Cosco is er sterk aanwezig) maar ook naar Antwerpen.

Synergiën

Günther Oettinger, Europees Commissaris voor de Digitale Economie, schoof eveneens aan tafel om een nieuw akkoord te ondertekenen over 5G.

Tot slot heeft de EU gepleit voor meer samenwerking tussen China en de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling (EBRD). Daarbij zal worden gekeken of China mogelijk lid kan worden van de bank.

Violeta Bulc was alvast opgetogen over de vooruitgang inzake het EU-China Connectivity Platform. Zij verklaarde na afloop van de top dat beide partijen aanzienlijk voordeel kunnen halen uit de synergieën tussen de respectievelijke infrastructuur- en investeringsplannen.

Het High Level Economic and Trade Dialogue is een uitvloeisel van de Europees-Chinese top in Brussel op 29 juni. (PHVD)