Hamburg reageert dubbel op arrest over Elbeverdieping

Het arrest over de Elbeverdieping maakt in Hamburg uiteenlopende reacties los. Haven en stadsstaat benadrukken dat de noodzaak van een aanpassing van de vaarweg erkend wordt. Het bedrijfsleven is ronduit teleurgesteld over het nieuwe uitstel.

Frank Horch, de senator bevoegd voor economie van de stadstaat Hamburg, leest in het arrest van het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vooral de bevestiging dat de verdieping van de Elbe principieel niet meer in vraag wordt gesteld.

“Geen twijfel meer”

“Er bestaat nu geen twijfel meer dat de aanpassing van de vaargeul er komt”, zo vat hij het samen. “Wij hebben nu eindelijk rechtszekerheid daarover.”

Hij onderstreept dat vele principiële bezwaren van tafel zijn geveegd en het hele besluitvormingsproces niet van vooraf aan moet herbeginnen. Er is wel nog werk aan de winkel, geeft hij toe. Stadstaat en federale overheid moeten samen zo snel mogelijk aan de slag om een passend antwoord te vinden op de aandachtspunten die het hof heeft aangestipt, voegt hij daar aan toe.

“Nieuwe vertraging”

Hoeveel water nu nog door de Elbe zal vloeien voor de verdieping effectief zal starten, kan hij niet zeggen. “Daarvoor is het te vroeg. We moeten het arrest eerst grondig analyseren.”

Jens Meier, ceo van de Hamburgse haven, treedt hem op al die punten bij, ook al weegt bij hem de teleurstelling zwaarder over het feit dat opnieuw tijd verloren zal gaan in de uitvoering van “het belangrijkste strategisch expansieproject” voor de Duitse Universalhafen.

Dat laatste gevoel staat voorop aan de kant van het bedrijfsleven. Het Unternehmensverband Hafen Hamburg (UVHH) “betreurt” de uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht omdat het de ‘bouwstop’ niet opheft en dus tot bijkomende vertraging leidt in een dossier dat nu al zowat vijftien jaar aansleept. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de haven van Hamburg maar voor de hele Duitse economie, vindt het UVHH.

“Nog lange weg te gaan”

Volgens de vereniging is het minstens wachten tot 2018 voor de gevraagde bijsturing van het project zijn beslag kan krijgen. Maar dan moeten alle politieke neuzen – federaal en regionaal – in dezelfde richting gaan staan en moeten overheid, haven en bedrijven aan een zeel trekken.

Om de negatieve gevolgen van de bijkomende vertraging op te vangen vraagt het UVHH een aantal flankerende maatregelen.

“We hebben in elk geval nog een lastige en met doornen bezaaide weg te gaan. Met dank aan een Europees milieurecht, waarvan slechts weinig parlementariërs de verreikende gevolgen ingeschat hadden”, laat voorzitter Gunther Bonz zich ontvallen.

Van alle kanten wordt uiteraard het belang van de haven van Hamburg in de verf gezet. Die is goed voor “meer dan 150.000 jobs in het hele regio, 21,8 miljard euro aan toegevoegde waarde en om en bij 900 miljoen euro aan inkomsten voor de stadstaat.

Jean-Louis Vandevoorde