Centraal Boekingsplatform begin januari operationeel (update)

Het Centraal Boekingsplatform krijgt een operationele start in januari 2016. Zopas is daarvoor een juridische entiteit opgericht met VEA, W&Z, De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als aandeelhouders.

Het idee van het Centraal Boekingsplatform (CBP) is zo’n tien jaar geleden binnen VEA ontstaan, maar de oprichting ervan werd, onder andere wegens het toeslaan van de economische crisis, een ware processie van Echternach. Met de oprichting van een juridische entiteit en de aanwerving van twee managers is nu wel de laatste horde genomen.

Het CBP moet een instrument worden om het bundelen van volumes mogelijk te maken en schaalvoordelen te realiseren. “Het wordt opgericht vanuit de vaststelling enerzijds dat meer dan 40% van de containers leeg heen en weer varen tussen de havens en de inland-terminals en anderzijds dat logistieke dienstverleners de mogelijkheden via binnenvaart en spoor nog te weinig benutten”, aldus VEA-directeur Olivier Schoenmaeckers.

“Met dat neutraal platform kan tevens beantwoord worden aan de toenemende verwachtingen van verladers om hun goederenstromen op een ‘groene’ manier te vervoeren", zegt hij.

Het CBP wordt een onafhankelijk bedrijf – een CVBA, dus een coöperatieve – met als aandeelhouders de Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA), Waterwegen & Zeekanaal, De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. VEA is meerderheidsaandeelhouder. "De statuten voorzien dat individuele VEA-leden ook aandeelhouder kunnen worden. Tevens kunnen 'gelijkgezinde' verenigingen of zelfs andere havens toetreden", aldus Schoemaeckers in een gesprek met Flows. Een spoorbedrijf zou met andere woorden geen aandeelhouder kunnen worden, maar een koepel van spoorbedrijven wel.

In de raad van bestuur zullen ook onafhankelijke bestuurders zetelen, maar deze moeten nog aangeduid worden.

Operationele start

De oprichtende partners hebben Mark Scheerlinck en Wim Tas aangesteld om het CBP in de markt te zetten. Zij moeten nu de operationele opstart van het CBP voorbereiden, die voorzien is voor begin januari 2016.

Scheerlick was tot voor kort directeur van de lijnagentuur van MSC in Luxemburg. Voordien was hij project manager voor enkele bedrijven (Pfizer ELC, Java, MAN Truck & Bus) voor het implementeren van specifieke projecten, manager van Antwerp Container Terminal en directeur van het containerdepot van Progeco in Antwerpen.

Wim Tas heeft als accountmanager bij Inter Ferry Boats (IFB) meer een spoorachtergrond.

Verschillende criteria

De start van het platform begin 2016 is enkele maanden later dan voorzien, vermits men hoopte om het al in de loop van de tweede jaarhelft van 2015 operationeel te krijgen. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat de beslissingsprocessen bij de overheid vrij traag verlopen (red.: W&Z en De Scheepvaart zijn overheidsbedrijven).

De ontwikkelaar van het CBP, LogIt One, is anderhalf jaar bezig geweest met het uitwerken van het boekingstool. "De IT is volledig klaar en achter de schermen worden nu al tests uitgevoerd", aldus Schoenmaeckers.

Wil men in het CBP een transport inplannen, dan zullen verschillende criteria moeten ingevuld worden. Het CBP zal dan de verschillende mogelijkheden tonen die op dat ogenblik ter beschikking zijn via het spoor of de binnenvaart, met een overzicht van de tarieven, de mogelijkheden tot hergebruik van lege containers, enzovoort. Ook het wegvervoergedeelte voor de last mile wordt hierin meegenomen.

Op basis van de ingegeven criteria zal men het systeem kunnen vragen de mogelijkheden op kostprijs, CO2-uitstoot, en dergelijke te sorteren. Eens het transport is gestart, zal men zijn lading via een 'track & tracing'-systeem kunnen volgen.

Voor het gebruik van het platform zal men niet moeten betalen. "De gebruikers betalen de operatoren voor het transport dat via het CBP is geboekt, en het CBP neemt daar een commissie op", legt de VEA-directeur uit.

Horizontale samenwerking

Volgens de initiatiefnemers wordt horizontale samenwerking meer en meer naar voor geschoven als de oplossing om de beperkte capaciteit en infrastructuur beter te benutten door het bundelen van volumes. “Antwerpen is gekend als een expediteurshaven waar de talrijke expediteurs instaan voor het aan- en afleveren van grote volumes en voor het vervoer ervan naar het Europese hinterland”, aldus Schoenmaeckers

“Het CBP zal fungeren als een neutrale transportorganisator en de meest geschikte intermodale oplossing aanbieden aan de klant door gebruik te maken van bestaande verbindingen en dienstverleners in de markt. Doordat het een neutraal platform betreft, zal het CBP zich van andere bestaande initiatieven onderscheiden en een uniek project vormen binnen de Europese havenrange”, klinkt het nog.