ASV-voorzitter Oyen hard voor 'klantonvriendelijke' rivierloodsen

Op de 'Get Together' van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) was voorzitter Philippe Oyen hard voor de rivierloodsen. "Misschien is privatisering een betrouwbaarder alternatief als het bestaande model niet vatbaar is voor verbetering", zei hij.

"Agenten (zowel mensen van het manifest, sales, waterklerken, directies, enzovoort) doen met de steun van de expediteurs en verladers elke dag hun best om deze haven te voorzien van schepen met lading", stelde Oyen. "Iedere agent kent het belang van klantgerichtheid. Wij agenten moeten vechten voor elke container en elke ton. Elk jaar moeten we ons afvragen wat beter kan en hoe we efficienter kunnen werken. Ook élke nautische ketenpartner moet deze oefening doen."

Oyen blikte ook vooruit op de resultaten van de studie over de nautische keten die volgende week worden bekend gemaakt. "Ik verklap geen groot geheim door te vertellen dat reeds op een van de eerste bladzijdes het thema 'klantgerichtheid’' wordt aangehaald. Alle leveranciers van diensten moeten 'customer minded' zijn. Dus ook de rivierloodsen. Natuurlijk ben ik verheugd over het akkoord van dinsdagavond, dat er geen grotere acties volgen en dat de haven kan blijven draaien."

Philippe Oyen hekelde het nieuws - dat ook gisteren al in Flows verscheen - dat VSOA en ACOD een open stakingsaanzegging indienden omdat de rivierloodsen van BvL wel gehoor kregen en zij niet.

Perikelen

"Deze perikelen rond de rivierloodsen (vanwege het BvL of een andere vakorganisatie) zijn niet echt van die aard om me ervan te overtuigen dat ze klantgericht denken", klonk het scherp. "Ik las in verband met de fameuze multivalentie dat we blijkbaar rivierloodsen een beetje moeten beschouwen zoals specialisten-geneesheren. En ik heb het hier niet over hun respectievelijke salarissen. Elk heeft een specialiteit en er bestaat daar geen multivalentie. Dat klopt. Maar elke specialist blijft in de eerste plaats geneesheer en die zal nooit de gezondheid van zijn patient - lees klant - in gevaar brengen."

Privatisering

De ASV eist via de toespraak van de voorzitter een betrouwbare en efficiente dienstverlening aan competitieve prijzen. "Hoe moeilijk kan dit nu zijn om te realiseren", hekelde Philippe Oyen de toestand. "Blijkbaar slagen we er hier in Vlaanderen niet in om dit loodsendossier definitief van de baan te krijgen. Misschien moeten we vaststellen dat het bestaande loodsenmodel gewoon niet werkbaar is en moeten we ijveren voor een werkbaar en betrouwbaar alternatief. En ja, privatisering wordt hoe langer hoe meer een interessant alternatief."

De voorzitter riep in zijn besluit alle dienstverleners in de nautische keten op om rekening te houden met hun klanten. "Die klant, dat zijn wij, de agenten".

Bart Timperman