Hessel Visser: "Belgisch logistiekonderwijs loopt achter op Nederland"

Met 150.000 verkochte exemplaren is "Werken met logistiek" een standaardwerk voor wie logistiek studeert of doceert. Auteur Hessel Visser werkt aan een update en laat zijn licht schijnen op de uitdagingen voor het logistiekonderwijs.

Met de term 'logistiekgoeroe' moet je altijd een beetje voorzichtig zijn, maar op de Nederlander Hessel Visser lijkt hij perfect van toepassing. Visser houdt al decennia de vinger aan de pols in de logistieke sector in België en Nederland, en vertaalt die inzichten naar handboeken die in beide landen gebruikt worden in een waaier van logistieke opleidingen. Zijn standaardwerk 'Werken met logistiek', waarvan de eerste versie in 1994 verscheen, is intussen aan de zevende druk toe, met een achtste in de maak. “Als je die verschillende drukken naast elkaar legt, lijken het wel zeven verschillende boeken”, zegt Visser. “Er is veel veranderd in de sector, en dat moet zo'n handboek ook laten zien. In de zevende versie kwamen e-commerce en transport in de kijker, in de volgende druk gaat het bijvoorbeeld over drones in magazijnen. Die discussie was nauwelijks twee jaar geleden nog niet aan de orde.”

Visser doceerde zelf aan verschillende logistiekopleidingen in Nederland en België en dat loont: oud-studenten brengen relevante kennis aan, en updates van het boek en het lesmateriaal komen tot stand in intense samenwerking met de docenten die het handboek gebruiken. In België maken onder andere de Karel de Grote-Hogeschool, Hogeschool Gent en Artevelde Hogeschool gebruik van het boek.

Toenemende interesse

Visser merkt dat in Nederland althans de interesse in de logistieke opleidingen toeneemt. “De studentenaantallen stijgen met tien procent per jaar”, schat Visser. “In Rotterdam loopt het storm, met 500 mensen per jaar in de opleiding. Ook de invoering van een tweejarig associate degree draagt bij aan het succes van de logistieke opleidingen.”

Ook de economische context is een factor. “De logistiek is een sector in volle verandering. In Nederland boomt de e-commerce, de logistiek is een topsector die tussen nu en 2020 nog zeker 20.000 nieuwe mensen nodig heeft.”

Over België is Visser minder optimistisch. “Het logistiekonderwijs in België loopt achter op Nederland. De Belgische hogescholen willen, elk op hun eiland, telkens weer het wiel uitvinden. In Nederland hebben negen hogescholen een kenniscentrum gevormd, waaraan elke school vanuit haar specialisme bijdraagt. Elke hogeschool doet aan kennisuitwisseling en houdt er een eigen focus op na. De Belgische scholen zijn welkom om zich bij dat kennisnet aan te sluiten. Ik ben altijd bereid om daarbij te helpen.”

Michiel Leen