Turtelboom wil één CNG-station per gemeente

Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen minstens 300 CNG-tankstations komen. Dat is één per gemeente. Dat zei minister Turtelboom op de nieuwjaarsreceptie van het VIL. Over het tekort aan LNG-stations zei ze echter niets.

Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, legt de klemtoon op het feit dat zij wil werken aan het wegwerken van de obstakels die de uitrol van milieuvriendelijke voertuigen in het transport en de logistiek hinderen.

Zo herhaalt ze dat net voor de Kerstvakantie het actieplan ‘Clean power for Transport’ goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Dat is een nationaal beleidskader voor de marktontwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de bijhorende infrastructuur. Alle lidstaten worden door een Europese richtlijn verplicht om zo’n kader uit te werken.  

“Het actieplan is in de eerste plaats gericht op een doorbraak voor elektrische en aardgasvoertuigen. Het biedt kansen aan voer- en vaartuigen op aardgas en aan walstroom om door te groeien. Zo kunnen we uit de 'kip of het ei'-patstelling geraken”, aldus de minister.

Niet verrast

Ze zegt dat ze dan ook met aandacht de resultaten heeft gelezen van het VIL-project ‘Powering Logistics 2020’, waarin de alternatieven onderzocht en uitgetest werden voor het zwaar vervoer. “De eerder ontmoedigende resultaten hebben mij 'as such' niet verrast, maar ze roepen wel op tot bezinning en actie. Het wagenpark moet groener en ik realiseer mij dat vooral in de sector van het goederenvervoer er nog heel wat werk aan de winkel is”, aldus Turtelboom.

Uit het VIL-project is gebleken dat er nog belangrijke obstakels zijn. Deze zijn onder ander het tekort aan laadinfrastructuur, zeker voor LNG met maar twee tankstations, wat dure omrijkilometers veroorzaakt; het beperkte vermogen van de huidige vrachtwagens (maximaal 340 pk voor de huidige generatie gasgestuwde vrachtwagens); en het feit er geen ‘echte’ slimme kilometerheffing is (red.: Trucks op gas betalen evenveel als Euro6-voertuigen, zodat hun aanschaf niet wordt gestimuleerd).

Turtelboom kondigde aan dat een vervolgmeeting tussen haar medewerkers en het VIL is gepland op 12 februari om deze obstakels te bespreken.

CNG-tankstations

Turtelboom zegt dus bewust te zijn van het probleem van de omrijkilometers veroorzaakt door het tekort aan tankstations. “Tegen 2020 moeten er minstens 300 CNG-tankstations komen, wat overeenkomt met één per gemeente.” Ze wil hiervoor samenwerken met de verschillende stakeholders.

Over de uitrol van een groter aantal LNG-stations, daarentegen, zei ze daarentegen niets. En daar knelt immers het schoentje. CNG is in de logistiek aangepast aan lokaal vervoer, terwijl LNG een veel breder toepassingsgebied heeft.

Lean & Green

Verder was Turtelboom vol lof voor het Lean and Green-programma van het VIL. “Het is de uitdrukkelijke ambitie van de Vlaamse regering om de Europese 2020-doelstellingen te halen (20% minder CO2-uitstoot, 20% hernieuwbare energie en 20% meer energie-efficiëntie tegen 2020). Dit initiatief, dat specifiek focust op 20% CO2-uitstootvermindering voor transport en logistieke activiteiten binnen een periode van 5 jaar, kan rekenen op mijn volle steun”, aldus de minister.

Tot slot herinnerde ze eraan dat zij ook bestuurder is van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. “Onze gateways dragen erbij toe dat Vlaanderen een logistieke topregio is. Voor een performante economie is een performante logistiek nodig. Deze sector is voor Vlaanderen een speerpuntsector waarop in de toekomst voluit zal worden ingezet en dat zal ook zo blijven.”