Rekenmodel moet effectieve rendabiliteit transport tonen

Veel transporteurs kennen de effectieve kost van een transportorder niet, noch de werkelijke rentabiliteit ervan. Het VIL gaat een rekenmodel voor postcalculatie uitwerken om een beter inzicht te geven op de winstgevendheid van transportopdrachten.

Rekenmodellen voor precalculatie bestaan al, maar modellen die het effectieve resultaat van een uitgevoerde transportopdracht weergeven, zijn niet op de markt beschikbaar. De ontwikkeling van dat rekenmodel voor nacalculatie komt er dan ook op vraag van de transportsector.

Aan het project Nacalculatie Transport, of kortweg ‘Nacatrans’, nemen zeven wegvervoerders en twee softwarebedrijven deel: Andiprim, Avantida, Colfridis, Globis, Group GTS, Hertsens Transport, Magellan Logistics, TDL en Trafuco.

Op vraag van de sector

Dat de uitwerking van dat rekenmodel op vraag van de sector komt, is niet verwonderlijk: die staat zwaar onder druk, niet in het minst als gevolg van de introductie van de kilometerheffing. Het hoofdobjectief van het project is dan ook te zien hoe transportbedrijven de heffing – en andere kosten – aan opdrachten kunnen toewijzen.

Het rekenmodel zal de reële kost van een opdracht afzetten tegen de opbrengst ervan. Door te kunnen zien welke activiteiten rendabel en welke verlieslatend zijn, zullen bedrijven die binnenlands groepagevervoer aanbieden, toelaten om de juiste prijsstrategie en randvoorwaarden te bepalen. Dat moet hen tevens toelaten om desgevallend bij te sturen.

Complex

“Transportbedrijven beschikken meestal over heel wat informatie die verspreid zit over meerdere systemen: orders worden verwerkt en gepland in het Transport Management System (TMS), informatie over de rit zelf wordt geregistreerd in de boordcomputer van de vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit het financiële softwarepakket (al dan niet gekoppeld met TMS). Al deze informatie moet opgenomen worden in het model”, aldus Peter Lagey van het VIL die het project gaat leiden.

“Het is een zeer complexe materie. Hoe bepaal je welk aandeel van de kilometerheffing, tol, tijdverlies door file, 'omrijdingen', ... aan welk transportorder wordt toegekend? Hierover willen we samen met de deelnemende bedrijven een consensus vinden”, legt hij uit.

Het Nacatrans-project loopt tot mei volgend jaar.