Project rond voedselverspilling in distributieketen

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) is gestart met een project rond het verlies van voeding in de distributieketen. Samen met elf bedrijven wordt nagegaan hoe verspilling in de supply chain kan vermeden of verminderd worden.

Het project ‘Fresh Food Logistics’ beoogt niet alleen een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding, maar moet bedrijven helpen om zich voor te bereiden op nieuwe wetgeving die op hen afkomt. Zo heeft het parlement in Frankrijk in 2015 een wet goedgekeurd om voedselverspilling te voorkomen in de supermarkten. Ook in Vlaanderen, waar het jaarlijks verlies aan voeding in de distributieketen geschat wordt op 116.000 ton, wordt overwogen om regels op te leggen om dit te vermijden.

Het probleem stelt zich wereldwijd. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties belandt 45% van de Europese voedselproductie op de afvalberg. Ook de Europese Commissie neemt de voedselverspilling ernstig en wil tegen 2030 het voedselverlies in de Europese Unie halveren.

Elf bedrijven

Vlaamse bedrijven moeten dus anticiperen op de strengere wetgeving rond voedselverspilling. Met dit project wil het VIL hen hierbij helpen. Elf bedrijven nemen er aan deel: Belgian New Fruit Wharf, Carrefour, Delhaize, Groupe Mestdagh, Imperial Meat Products, Kuehne + Nagel, La Lorraine Bakery Group, Retail Partners Colruyt, Special Fruit, Vleeswaren Depuydt (Fermette) en Willis Towers Watson (Gras Savoye).

Logistieke keten

De afvalberg door productie of consumptie valt buiten het bereik van dit project. Het project concentreert zich op een optimalisering van de logistieke keten van verse voeding naar retailers om voedselverspilling te voorkomen.

Het project start met een analyse van de knelpunten bij de deelnemende bedrijven. Zo wordt onderzocht wat de kritische punten zijn die aanleiding geven tot voedselbederf in de logistieke keten, van producent tot winkelkassa. Er zal niet alleen gekeken worden naar de zwakke schakels in die keten, maar ook naar de opportuniteiten die de bestrijding van voedselverspilling mogelijk maken.

Best practices in binnen- en buitenland

Daarna zullen de technologieën en de ondersteunende ICT- en communicatiesystemen (bijvoorbeeld voor ‘track and trace’) om bederf te voorkomen in kaart worden gebracht. Tevens zal het VIL ‘best practices’ in binnen- en buitenland analyseren om een beeld te krijgen van de individuele bedrijfsinitiatieven en de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Op basis van die informatie gaat het VIL het ‘ideaal logistiek concept’ opstellen, zowel voor de organisatie (onder andere de processen van ‘forecast’ en vervaldata) als voor de technologie (voor monitoring van condities in de keten). Ook het kosten-baten plaatje komt aan bod. Tenslotte organiseert het VIL samen met de deelnemende bedrijven enkele praktijktesten waarin technologie en concepten kunnen uitgetest worden.

In februari 2018 zullen de resultaten van het project bekend gemaakt worden.