Login-initiatief ondersteunt starters in logistiek en mobiliteit

Zopas is het initiatief ‘Login’ (Logistics & Mobility Innovation) gelanceerd. Het wil een incubatieplatform worden voor start-ups, die van een professionele coaching en financiële steun zullen genieten.

Het Login-initiatief gaat uit van Antwerp Management School (AMS), AXE Investments en iMinds, maar staat open voor andere partijen. “Het is het resultaat van het uitwisselen van ideeën tijdens een vlucht van twaalf uur bij het terugkeer van de missie naar China”, aldus Christian Leysen, voorzitter van AXE Investments.

“Met dit initiatief willen we een antwoord bieden op het ontbreken van een specifiek incubatiecentrum voor logistiek en mobiliteit in Vlaanderen”, zegt Professor Sven De Cleyn, ‘incubation programs manager‘ van iMinds.

Aan Flows legt Leysen uit dat Login gebruikmaakt van de structuren en begeleidingsprogramma’s die nu al bestaan. “Concreet betekent dit dat het iStart-ondernemersprogramma van iMinds vanaf de huidige oproep voor projecten, een speciale ‘track’ voorziet voor ideeën in de sectoren logistiek en mobiliteit. Dat kunnen nieuwe concepten zijn voor autodelen, innovatieve manieren om havenactiviteiten te optimaliseren, nieuwe systemen om de goederenstromen beter te organiseren, en noem maar op. Het hoeven niet noodzakelijk apps of ICT-systemen te zijn. Ook andere ideeën zijn welkom.”

Financiële steun en coaching

“Na selectie kunnen de startende ondernemers een beroep doen op financiële ondersteuning en professionele coaching, en hun idee zo vertalen in een ambitieuze start-up met een reële kans op succes”, klinkt het.

“AXE Investments zorgt mee voor de financiering van nieuwe projecten in het kader van het iMinds iStart-ondernemersprogramma. Dat betekent dat AXE het recht krijgt om aandeelhouder te worden of andere investeerders aan te brengen”, aldus Leysen. AXE Investments is een investeringsvennootschap van de AXE Groep, waarvan Ahlers deel uitmaakt, in partnership met Sofinim (Ackermans & Van Haaren). Ze heeft participaties in ondermeer Agidens, Xylos en ReStore.

De derde partner, Antwerp Management School, zal de starters toegang verschaffen tot specifieke modules van haar ‘Investor Readiness’-programma. “Hierbij zullen de startende ondernemers samen met docenten van AMS, experten uit de praktijk zoals venture fondsbeheerders en succesvolle ondernemers op zoek gaan naar de winnende formule om hun project voor te stellen aan investeerders”, aldus Professor Paul Matthyssens, decaan van de Antwerp Management School.

Kruisbestuiving

Volgens Leysen is kruisbestuiving het achterliggende idee van dit initiatief: “Wil Vlaanderen in de toekomst een betekenisvolle rol als internationaal platform voor de mobiliteit van zowel personen en goederen blijven spelen, is het noodzakelijk dat gevestigde waarden nieuwe beloftevolle starters helpen groeien. Kruisbestuiving creëert immers voor alle partijen een win-winsituatie.”

“Ik geloof sterk in samenwerking en kennisuitwisseling. Vroeger was het ieder voor zich, maar vandaag is ‘sharing’ de norm.” (PHVD)