CityDepot in pole position voor stadsdistributiecentrum in Gent

Voor de opstart van een stedelijk distributiecentrum gaat het Gents stadsbestuur nu in de eerste plaats met CityDepot aan tafel zitten. Ook twee andere kandidaten blijven in de running.

Gent lanceerde in mei een oproep tot participatie aan het project ‘cvba Stadsdistributiecentrum Gent’. Vijf bedrijven hebben een dossier ingediend. Drie daarvan werden weerhouden. Op dat lijstje staat Bubble Post, een stadsdistributiebedrijf dat zijn roots heeft in de Arteveldestad maar intussen zijn actieterrein heeft uitgebreid.

De beste score was echter voor CityDepot, dat sinds enkele maanden activiteiten ontplooit in Gent. Het stadsbestuur spreekt van “een uitgewerkt dossier met een duidelijk plan van aanpak, concrete voorstellen en financiële engagementen”. Op basis daarvan start het nu gesprekken met CityDepot. In een tweede fase kunnen ook de twee andere kandidaten op de shortlist nog aan de onderhandelingstafel aanschuiven.

Gent benadrukt dat “er tot op heen geen formele samenwerking met welke partij(en) dan ook is”.